Forstå sagen om Kerteminde Forsyning: Det ved vi og det mangler vi svar på

11
2189

Kerteminde Forsyning. Foto: Arkiv Martin D Knudsen

Sagen om Kerteminde Forsynings potentielle løsrivelse fra Fjernvarme Fyn og bestyrelsesformand, Hans Luunbjerg, har fyldt meget på KJ Avis de seneste uger. Her er et overblik over sagen, som den står netop nu.

For at forstå sagen i sammenhæng, er det følgende skrevet i kronologisk rækkefølge.

Kerteminde Forsyning bliver i 2015 tilbudt at komme ind under Fjernvarme Fyn og dermed blive en del af solidaritetsprincippet. Det tilbud afslås. Solidaritetsprincippet betyder at regningen for eventuelle investeringer i ledningsnet eller andet i Kerteminde Kommune bliver delt ud på samtlige af Fjernvarme Fyns kunder og ikke kun dem i Kerteminde Kommune. På det tidspunkt er Hans Luunbjerg borgmester.

Kerteminde Forsyning og Fjernvarme Fyn havde en 20-årig kontrakt, der forpligtede Fjernvarme Fyn til at levere fjernvarme til Kerteminde Forsyning til en fast pris. Den aftale udløb i 2017 og er ikke fornyet siden. I 2017 bliver Hans Luunbjerg 1. viceborgmester og Kasper Ejsing Olesen bliver borgmester. Hans Luunbjerg bliver samtidig bestyrelsesformand i Kerteminde Forsyning. På det tidspunkt har Hans Luunbjerg allerede planer om en udvidelse af sit firma Kerteminde Biogas.

I 2019 har Odense Kommune planer om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. På baggrund af den usikkerhed om, hvad en eventuel ny ejer vil gøre ved priserne på fjernvarme til Kerteminde Forsyning, beder Kerteminde Forsyning 29/1-2020 byrådet i Kerteminde Kommune om mandat til at undersøge, hvad det vil koste at etablere sin egen varmeforsyning set i forhold til, hvad det vil koste fortsat at få fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Det giver byrådet mandat til. Det er den eneste gang sagen er blevet politisk behandlet indtil nu.

November 2021: I forbindelse med kommunalvalget i 2021 bliver Hans Luunbjerg endnu engang Bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning. Posten bliver tildelt ham personligt af blandt andre Kasper Ejsing Olesen og Terje Pedersen. Hans Luunbjerg arbejder på det her tidspunkt på en større solcellepark ved Birkende ligesom endnu en udvidelse af hans biogasanlæg er på trapperne. Det er usædvanligt at posten som bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning ikke går til en aktiv politiker. Venstres Bettina Eriksen, der har en fortid som direktionsmedlem i energiselskabet Ewii, vælges på den baggrund fra som formand, men får dog plads i bestyrelsen sammen med Hans Luunbjerg. Derudover bliver Terje Pedersen næstformand og Heino Salling får også en bestyrelsespost.

½ 2022 modtager Hans Luunbjerg en afgørelse fra Planklagenævnet. Nævnet slår fast, der alligevel skal en miljøvurdering af Hans Luunbjergs kommende solcellepark i Birkende til. Hans Luunbjerg klager over afgørelsen. 17/2 kommer det frem, at Kasper Ejsing Olesen har kontaktet Klimaminister, Dan Jørgensen i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse. Planklagenævnet er en uafhængig myndighed og nævnets afgørelser kan ikke ankes.

1/9 2022 modtager Hans Luunbjerg afslag på sin klage over Planklagenævnets afgørelse.

Først 13/10-2022 bliver det nye byråd, der tæller 12 nye medlemmer, orienterede om, Kerteminde Forsyning arbejde med planerne om at etablere egen varmeforsyning. Borgmester, Kasper Ejsing Olesen har siden 2018 haft mulighed for at deltage i generalforsamlinger i Kerteminde Forsyning, da han repræsenterer ejerne af selskabet. Kerteminde Forsyning A/S er 100% ejet af Kerteminde Kommune. På mødet 13/10, der er et lukket temamøde, går det op for flere nye medlemmer af byrådet, at Kerteminde Forsyning er meget langt med planerne om at etablere sin egen varmeforsyning og dermed kappe forbindelsen til Fjernvarme Fyn. På det her tidspunkt har Kerteminde Forsyning allerede varslet prisstigninger på fjernvarme i modsætning til Fjernvarme Fyn.

9/11 2022 holder Hans Luunbjerg nabomøde om en markant udvidelse af sit biogasanlæg, der skal tredoble produktionen. På mødet forklarer Hans Luunbjerg, der i forbindelse med produktionen af biogas kan udvindes varme, der kan bruges til fjernvarme. Han fortæller også, han allerede har spurgt Kerteminde Forsyning, om de kunne tænke sig at aftage det. Terje Pedersen og Kasper Ejsing Olesen er til stede ved nabohøringen.

10/11 2022 KJ Avis skriver en artikel om Hans Luunbjers nabohøring. Det får flere læsere til at skrive, Hans Luunbjerg har en dobbeltrolle som både energiproducent og bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning. Samtidig antydes det, der skulle ligge en aftale mellem Hans Luunbjerg, Terje Pedersen og Kasper Ejsing Olesen

11/11 – 2022. KJ Avis søger på den baggrund aktindsigt i kommunikation mellem Hans Luunbjerg, Kasper Ejsing Olesen og Terje Pedersen i den forbindelse. Samtidig udkommer KJ Avis med en artikel, hvor en professor i forvaltningsret kalder Hans Luunbjergs dobbeltrolle ”en juridisk gråzone” i forhold til forvaltningsloven og samtidig påpeger, der gælder habilitetsregler i en sådan bestyrelse. Altså at Hans Luunbjerg skal forlade lokalet, hvis han har eller kan få personlige interesser i et punkt, bestyrelsen skal diskutere. Da bestyrelsen i Kerteminde Forsyning består af seks medlemmer, vil Hans Luunbjerg, i tilfælde af stemmelighed, have den afgørende stemme, fordi han er formand.

14/11 2022 KJ Avis modtager afslag på anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem Kasper Ejsing Olesen, Terje Pedersen og Hans Luunbjerg i forbindelse med Kerteminde Forsyning. Der gives aktindsigt i en lang række andre dokumenter mellem Hans Luunbjerg og administrationen i sagen. Kerteminde Kommune vil dog gerne sende nogle af dokumenterne forbi Hans Luunbjerg først. Det protesterer KJ Avis imod.

16/11 2022 kommer det frem at flere politikere har fået opfattelsen af, de slet ikke havde noget at skulle have sagt i forbindelse med Kerteminde Forsynings planer om at etablere egen varmeforsyning, fordi den beslutning allerede var truffet næsten tre år tidligere. Det afviser både konstitueret kommunaldirektør, Claus Lade og Borgmester, Kasper Ejsing Olesen dog.

17/11 kommer det frem i en artikel i KJ Avis at Fjernvarme Fyn undrer sig over Kerteminde Forsynings planer samtidig med en professor i energiplanlægning kalder planerne for ”tudetossede”

18/11 meddeler konservative at de vil have Kerteminde Forsynings planer om at etablere egen varmeforsyning sat på pause. Forslaget sendes til Heino Salling, der er formand for Klima,- og Bæredygtighedsudvalget.

21/11 kommer der et punkt på dagsordenen på Klima,- og Bæredygtighedsudvalgets møde 30/11. Men ikke som forslag fra Konservative.

24/11 anmoder KJ Avis om aktindsigt i eventuel kommunikation mellem folkevalgte bestyrelsesmedlemmer i Kerteminde Forsyning og repræsentanter for ejerne af Kerteminde Forsyning – altså Kasper Ejsing Olesen og Claus Lade – der kunne berøre et eller flere af de emner, KJ Avis har skrevet artikler om.

30/11 beslutter et enigt Klima,- og bæredygtighedsudvalg at anbefale byrådet at sætte Kerteminde Forsynings planer om at etablere egen varmeforsyning på pause. I første omgang skal sagen forbi økonomiudvalget, der holder møde 7/12.

30/11 forklarer Michael Høj-Larsen, der er administrerende direktør i Kerteminde Forsyning, at Hans Luunbjergs udtalelser om, ledningerne fra Fjernvarme Fyn til Kerteminde ikke kan trække nok varme til at forsyne de nye kunder i Kerteminde Kommune, er taget ud af en sammenhæng og dermed ikke er korrekte.

3 og 5/12 udtaler Hans Luunbjerg at han er parat til at besvare de spørgsmål, politikerne har og at han ikke kan se, han skulle være inhabil. Han forklarer også, at der ikke er andre bestyrelsesmedlemmer i Kerteminde Forsyning, der mener, han skulle være det.

7/12 meddeles KJ Avis i et svar fra Kerteminde Kommune på anmodning om aktindsigt, at der ikke har været nogen kommunikation mellem folkevalgte bestyrelsesmedlemmer i Kerteminde Forsyning, Kasper Ejsing Olesen og Claus Lade omkring Hans Luunbjergs habilitet. KJ Avis svarer at det ikke var det, der blev søgt om aktindsigt i og præciserer endnu engang, hvad der er søgt aktindsigt i.

7/12 2022. Fjernvarme Fyn meddeler, der ikke sker prisstigninger på fjernvame i 2023

Det mangler vi svar på:

1: Hvor stor en besparelse vil Kerteminde Forsyning opnå om året ved at etablere egen varmeforsyning og er der eventuelle usikkerheder i den beregning?

2: Kan Hans Luunbjergs biogasanlæg og potentielt kommende solcellepark enten stige i værdi eller på anden måde drage økonomisk fordel af, at Kerteminde Forsyning etablerer egen varmeforsyning, når der f.eks. skal leveres el til varmepumper og biogas til fjernvarme om vinteren?

3: Hvorfor er byrådet først blevet orienteret på et tidspunkt, hvor det nærmest var for sent at gøre noget ved?

4: Hvorfor er sagen ikke blevet politisk behandlet i næsten tre år?

5: Hvorfor var det så vigtigt, Hans Luunbjerg, der allerede på det tidspunkt ejede et biogasanlæg og havde en solcellepark på vej, skulle være bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning?

6: Er det en enig bestyrelse i Kerteminde Forsyning, der støtter planerne om at etablere en selvstændig varmeforsyning på nuværende tidspunkt?