Ophavsret, ejer og vilkår

Kjerteminde Avis udgives dagligt for at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i Kerteminde og Omegn. Avisen er grundlagt i 1879 og udkom dagligt på papir i 131 år indtil den 30. december 2010. I januar 2011 blev den omlagt til netavis på adressen www.kjavis.dk

Ophavsret til alle artikler tilkommer selskabet. Gengivelse med angivelse af kilde er tilladt.

Avisen tilstræber, at dække hele Kerteminde Kommune.

Udgiveren er Kj. A. Holding ApS CVR 61400214, med binavnet Kjerteminde Avis, Munkebo Avis ApS og Langeskov Avis ApS.

Dette selskab er et anpartsselskab. En række privatpersoner er anpartshavere, men hovedparten af anparterne ejes af “Kjerteminde Avis Jubilæumsfond”.
Selskabets formål er “at sikre udgivelsen af et konservativt ledet dagblad for Kerteminde og Omegn”. Både ordene “konservativt” og “dagblad” tolkes rummeligt og åbent. Det “konservative” er en sidste fondsbestemt rest fra det gamle fire-blads system i Danmark og forpligter alene avisens redaktør. “Dagblad” anses tilsvarende i vores moderne elektroniske tidsalder for at være befriet for tryksværte og papirforbrug.

Avisen er uafhængig af private økonomiske interesser.

Nu er avisen netbaseret med bølger af nyheder, reportager og debatindlæg løbende 24 timer i døgnet året rundt.

Abonnementer:

Det er muligt, at tegne abonnement. Via dette opnås adgang til alle sider og alt indhold på disse. Abonnementsbetingelserne fremgår af særskilt side.

Det er mod afgivelse af samme oplysninger om “sig selv” muligt at få adgang til et begrænset antal sider hver måned.

Avisen udsender et nyhedsbrev som alle kan blive registreret til at modtage, blot ved at afgive oplysning om mailadresse. I dette opsamles en stor del af dagens nyheder og via dette kan abonnenter nemt trykke sig ind og læse alle dagens nyheder, uanset om disse har været tilgængelige noget før nyhedsbrevets udsendelse.

Ønsker du også blive abonnent eller blot at modtage nyhedsbrev, så tryk HER. (med link til køb abonnement.)