Handels- og abonnementsbetingelser

Her finder du handelsbetingelser, der er gældende ved køb af vores online-produkter.

 

Når du køber adgang til produkter på www.kjavis.dk, handler du med:
KJ.A. Holding ApS / Kjerteminde Avis ApS
Nordre Ringvej 54
5300 Kerteminde
CVR 61400214
E-mail: info@kjavis.dk
Web: https://www.kjavis.dk

 

Priser:
Alle priser er inklusiv 25% moms. Alle priser er inklusiv alle danske afgifter, told mm.
Ved alle betaling tillægges dog et betalingsgebyr til selskabet for ekspeditionen på kr. 10,-.
Årsbetaling vil derfor blive relativt billigere end betaling pr. måned.
Abonnementspriser er bortset fra betalingsgebyr fastholdt- indtil videre.

Kreditkort:
Der kan betales online med Dankort og de kort som i øvrigt er angivet. Når der betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken vi eller andre har således mulighed for at læse dataene.

Levering:
Efter endt betaling aktiveres det ønskede produkt. Hvis der ikke kobles direkte til kjavis.dk bedes du venligst koble op igen og logge ind med mailadresse og det kodeord du lige har angivet. Kodeord kan senere ændres.

Online-produkter: Betaling og ophør.
Når den periode der er betalt for udløber, vil der automatisk blive trukket for en ny tilsvarende periode, som den der tidligere har været betalt for. Betaling vil blive trukket fra samme kort, som den tidligere betaling er sket fra. Hvis du som abonnent derfor har fået nyt kort eller ønsker at anvende et andet til betalingen, skal oplysningerne ændres ved genindtastning.

Et løbende abonnement kan til enhver tid afmeldes med ophør pr. den dato der allerede er betalt til.
Produktet kan ikke overflyttes til anden person.

Ved betaling af abonnement opnås adgang til at logge på kjavis.dk hjemmeside for 2 samtidige brugere i betalerens husstand i abonnementsperioden.

Ved misbrug forbeholder kjavis.dk at lukke for adgang.

Teknisk support.

Der henvises til særskilt side, som i øvrigt kan nås HER