Borgmester på kant med loven i Fjord&Bælt-sag

2
2762

Kasper Ejsing Olesen og Kerteminde Kommune har ageret på kant med loven i forhold til donationen til Fjord&Bælt, forklarer en professor i forvaltningsret. Foto: Arkiv

”Det lyder som en borgmester, der har et stort problem”, svarer professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, da KJ Avis fremlægger dokumenter, avisen er kommet i besiddelse af, efter en anmodning om aktindsigt i beslutningsprocessen vedrørende kommunens donation til Fjord&Bælt.

Kasper Ejsing Olesen udtalte til KJ Avis 6/10, at han ikke vidste noget om, at Kerteminde Kommune ville hænge på en eventuel ekstraregning, hvis det planlagte Fjord&Bælt byggeri overskred budgettet. Direkte adspurgt om det på byrådsmødet 13/10 gentog han samme svar.

Ikke desto mindre har de vilkår, hvor netop det punkt med al tydelighed fremgår, været i Kerteminde Kommunes besiddelse som minimum siden 13/6. Det officielle bevillingsbrev med tilhørende vilkår er sendt til Fjord&Bælt 2/6.

Kerteminde Kommune gik ud med en pressemeddelelse om bevillingen 14/6, hvor Kasper Ejsing Olesen selv er citeret. På det tidspunkt havde Kasper Ejsing Olesen ringet rundt til alle partiledere i byrådet for at få et tilsagn om, at Kerteminde Kommune ville støtte med 10 millioner kroner mod så at modtage 43,5 millioner fra Mærsk Fonden. Men borgmesteren nævnte intet om, at Kerteminde Kommune alene ville hænge på en eventuel ekstraregning.

‘Nej – det sagde han intet om’, svarer både Malte Jäger og Klavs Norup Lauridsen. Alex Haurand ‘mindes det ikke, men mener ikke, han fik det at vide’.

”Det er i strid med den sandhedspligt, som en borgmester er underlagt”, forklarer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.

”Selv hvis han først fik det at vide et par dage senere, så skulle han med det samme have ringet rundt igen. Det er så væsentlig en oplysning, at den kan man ikke på nogen måde forsvare at tilbageholde”, fortsætter Sten Bønsing.

”Jeg vidste det ikke, da jeg ringede rundt”, svarer Kasper Ejsing Olesen på spørgsmålet om, hvorfor han ikke informerede partilederne om det væsentlige forhold.

Men mailen fra Mette Thybo, hvor de her vilkår er vedhæftet, er jo sendt 13/6 til Kerteminde Kommunes ledende medarbejdere: Kommunaldirektør, Anders Bjældager, vicekommunaldirektør, Claus Lade og Chefjurist, Lene Vangsgård Clausen. Men den har du altså ikke fået”?

”Nej”?

Så på trods af, Kasper Ejsing Olesen sidder i bestyrelsen for Fjord&Bælt, hvor direktøren sendte en mail ud 13/6 og på trods af, at både kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og chefjurist i Kerteminde Kommune fik oplysningerne 13/6, så fastholder borgmesteren altså, han ikke vidste det.

Donationen på 10m kroner til Fjord&Bælt er også blevet behandlet politisk i forbindelse med det netop indgåede budgetforlig. Og her går tingene fra ondt til værre for Kasper Ejsing Olesen, mener Sten Bønsing.

”Det største problem er jo egentlig, at han har indgået en aftale på kommunens vegne uden at sikre sig et mandat. Det egentlige tilsagn har han jo først, når det har været politisk behandlet. Derfor er det så risikofyldt bare at ringe rundt og jo især, når der er så væsentlige vilkår, der ikke er blevet præsenteret for de mennesker, der har sagt ja,” siger professoren og fortsætter:

“Det er i strid med sandhedspligten, som en borgmester er omfattet af. Men jeg vil faktisk vurdere at hans største problem er, at der lige nu ikke er en aftale. De her informationer, der først bliver fremlagt nu, er af en så væsentlig karakter, de skulle have været fremlagt med det samme ved aftalens indgåelse. Byrådet har jo dermed behandlet en sag, hvor væsentlige oplysninger ikke har været fremlagt på trods af, borgmesteren har haft dem eller burde have haft dem. Dermed kan alle de øvrige medlemmer af byrådet med al ret sige ‘Det her, det er ikke det, vi har sagt ja til. Derfor har vi ingen aftale’, uddyber Sten Bønsing

”Hvis Sten Bønsing har ret i det, han siger der, så er jeg da ked af det. Jeg fik først den her viden på den anden side af sommerferien. For en god måneds tid siden, vil jeg gætte på. Så jeg har arbejdet for byggeriet kan holdes for den ramme, vi har fået tildelt. Jeg havde ikke fået at vide, det her var et så væsentligt et juridisk forhold, jeg skulle informere de andre om det. Hvis det var noget, man skulle have informeret om, så er jeg rigtig ked af, jeg ikke har fået besked om, de andre skulle informeres om det”, forklarer Kasper Ejsing Olesen.

Den forklaring går dog ikke rent ind hos Sten Bønsing.

”Det virker højst usædvanligt, hvis borgmesteren ikke har kendt til de vilkår. Selvom han ikke gjorde, så er det hans pligt at sætte sig ind i dem, når han indgår aftale på kommunens vegne”, slutter han.