2022 var endnu et år, Kasper Ejsing Olesen aldrig glemmer

0
2511

Borgmester, Kasper Ejsing Olesen, ser tilbage på 2022. Foto: Arkiv

Coronarestriktionerne ophørte nærmest samtidig med Vladimir Putin invaderede Ukraine. Det satte i den grad sit præg på året, når borgmesteren i Kerteminde Kommune og mennesket Kasper Ejsing Olesen ser tilbage på det år, vi nu tager afsked med. 

Året begyndte for så vidt perfekt, for Kasper Ejsing Olesen. Han og familien havde alle afleveret en lang række negative coronatests i træk og kunne derfor nyde den ferie i Thailand, de var taget på i slutningen af 2021. Han var kort tid inden blevet genvalgt som borgmester og Kerteminde Kommunes økonomi så sund ud. Alligevel begyndte det politiske år med en træls sag.

“Vi skulle have byrådsmøde 4. januar. På dagsordenen var der en rigtig træls sag om en maskinhal i Midskov. Jeg vidste godt, hvad administrationen ville i sagen, men jeg var ikke enig. På den anden side var der utroligt meget lovgivning og forskellige instanser inde over, så jeg bad administrationen om, der skulle holdes et temamøde, der kunne klæde det nye byråd på, til at træffe en beslutning. Jeg sad og læste op på sagen i flyet på vej hjem. Jeg havde jetlag, så jeg skrev til vores daværende gruppeformand, Sebastian Nielsen kl. 05:00 og bad ham ringe, når han vågnede. Derefter begyndte jeg at ringe rundt, for at høre hvor de andre partier stod. Det endte med, vi kunne blive enige om den løsning, jeg havde foreslået. Det blev vi 16:30, hvor byrådsmødet var kl. 17:00”, husker han. (Du kan læse sagen om maskinhallen i Midskov her)

Det nye byråd talte 12 nye medlemmer ud af 25. Det betød også en del for borgmesteren i 2022.

“Så er det jo også sådan, når der er et nyt byråd, så skal man lige lære de mennesker at kende. I det gamle byråd havde jeg nok en eller anden fingerspidsfornemmelse af, hvordan det daværende byråd ville stemme. Der har det nye byråd nok vist sig at agere anderledes end det gamle gjorde. Det er der gået noget tid med lige at finde ud af. Der er jo meget i lokalpolitik, der ikke er som national politik. Jeg ringer meget rundt og taler med de andre partier. Det har jeg altid gjort. Det har jeg brugt meget tid på”, forklarer han

Når politiske uoverensstemmelser bliver helt ligegyldige

Det bare andet ordinære byrådsmøde i 2022, der var planlagt til torsdag 24. februar, kom til at stå som en erindring for Kasper Ejsing Olesen om, hvor ligegyldigt både lokalpolitik og borgmesterhverv med et slag kan være. Natten til den 24. februar invaderede Rusland nemlig nabolandet Ukraine. Den første krig på Europæisk jord i næsten 30 år var dermed en realitet. Minderne om den dag kommer stille og velovervejede.

“Jeg kan huske, vi skulle have haft Statsministeren på besøg. Da jeg så, hvad det var, der var sket, kunne jeg ikke forstå det. Jeg og mange andre troede simpelthen ikke på, han ville gøre det. De beretninger der kom om, hvad der var sket med mennesker i Ukraine den dag, rørte mig enormt meget. Det gør det stadig. Den aften foreslog jeg, vi på byrådsmødet skulle synge sangen “Kringsat af fjender”. Det var en meget bevægende dag”, kommer det stille.

De efterfølgende dage, uger og måneder tvang krigen i Ukraine borgmester, Kasper Ejsing Olesen til at forholde sig til alle de politiske udfordringer, krigen havde medført, mens mennesket Kasper fortsat blev konfronteret med historier fra Ukrainske flygtninge, han har svært ved at finde ord for.

“Når jeg som menneske hører de historier fra de borgere, der er flygtet fra Ukraine til Kerteminde Kommune, hvor alt hvad de nogensinde har kendt, er forandret for altid. Så rør det mig dybt. Det må være så grufuldt og det er helt uvirkeligt at forsøge at sætte sig ind i” fortsætter han.

Krigen i Ukraine medførte en række konsekvenser, borgmesteren blev tvunget til at arbejde med politisk. Priserne steg i et omfang, de færreste havde troet muligt. Den værste inflation i 40 år ramte Danmark. Priserne på energi steg, renterne steg og priserne på fødevarer steg. I løbet af kort tid gik Kerteminde Kommunes budget for 2022 fra at være opnåeligt uden nævneværdige ændringer til at være komplet uopnåeligt selv med relativt store ændringer. Måden de forskellige udvalg i Kerteminde Kommune håndterede de ændrede budgetter på, er den enkeltstående politiske sag, der irriterer borgmesteren mest fra det forgangne år.

“Jeg var til det byrådsmøde i november, hvor budgetopfølgning 2 var på dagsordenen. Da lige præcis det punkt skulle behandles virkede du ekstraordinært irriteret. Hvordan husker du det selv”?

“Jeg var pisse irriteret. Det er jeg stadig. Jeg skal være den første til at forsvare, at en kommunes økonomi ikke er statisk. Den er dynamisk. Der kan ske ting, vi ikke kan gøre noget ved. Hvis der f.eks sker en bilulykke, der betyder fire mennesker efterfølgende skal have ekstraordinært meget pleje, så kan den ene hændelse jo få hele budgettet på handicapområdet til at skride. Sådan er det bare. Men det, der for alvor irriterede mig, det var, at vi jo netop på budgetopfølgning 1 havde set, hvor vi var på vej hen. Netop derfor havde vi meget tydeligt forklaret, der ikke ville komme tillægsbevillinger, så udvalgene måtte finde måder at spare på. Når vi så står i midten af november og konstaterer, der er flere udvalg, hvis budget skrider markant, så kan vi ikke nå at gøre noget ved det og en tillægsbevilling er dermed den eneste mulighed, vi reelt har, så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok. Men det går simpelthen ikke, vi bare bruger flere penge, end vi har. Så det irriterede mig dengang og det gør det stadig”, uddyber borgmesteren.

Sejre og nederlag

2022 har været et år, hvor der både har været sejre og nederlag til Kerteminde Kommune. Sejrene tæller blandt andet, det er lykkedes at tiltrække både AP Møller fonden og Nordea Fonden som investorer til henholdsvis en markant udvidelse af Fjord&Bælt og et vandlaboratorium, der skal ligge i forbindelse med den nye havnepromenade.

“De politiske beslutninger, der ligger til grund for det, er jo noget det tidligere byråd skal have kredit for. Men jeg glædes da over, vi er lykkes med at tiltrække så markante investorer. Jeg glæder mig også over, Havnemasterplanen nu er ved at være færdig, når Strandkilen Syd går i udbud her 5. januar. Så det har været blandt de opløftende ting, der er sket i Kerteminde Kommune i år, når jeg ser tilbage”, forklarer han.

Et nederlag til Kerteminde Kommune kom dog 6. september, hvor Dansk Industri offentliggjorde den årlige erhvervsvenlighedsrapport. Her var Kerteminde Kommune placeret som den mindst erhvervsvenlige kommune i Danmark.

“Jeg havde nok været mindre irriteret over den måling, hvis vi et eller andet sted godt vidste, den var gal. Hvis vi ikke havde forsøgt at gøre noget ved det. Så ville jeg nemmere kunne acceptere det. Det, der irriterer mig er, vi jo netop havde forsøgt at gøre en indsats sammen med ETKerteminde. Det viste sig at være forgæves. Så ja – den måling er jeg irriteret over”, fortsætter han.

Bredt samarbejde og forkert fokus på enkeltsager

Den største politiske uenighed i byrådet i Kerteminde Kommune i år, når der skulle stemmes, har været 22-3. 2022 har med andre ord budt på en meget bred enighed i forhold til de politiske beslutninger, der er blevet truffet i byrådet.

“Det er noget af det, jeg bruger meget af min tid på. Jeg har da ofte en fornemmelse af, jeg måske godt kan få 14-15 stykker med på en sag. Men hvis jeg, ved at ringe rundt til de andre, for at høre, hvad der skal til, for at de også vil gå med, i stedet kan få 22-25 med ved at foretage små ændringer, så vil jeg hellere det. Det tror jeg på, Kerteminde Kommune er bedst tjent med”

Der debatteres heftigt i Kerteminde Kommune. Både i form af debatindlæg i medierne, på sociale medier og som deciderede artikler eller indslag. Ofte er udgangspunktet en historie, en oplevelse eller en betragtning, der stiller spørgsmålstegn ved det arbejde, der udføres af enten ansatte eller politikere i Kerteminde Kommune. Den fokus på det, der er gået galt, er et element, Kasper Ejsing Olesen gerne ser ændret.

“Jeg synes meget ofte, der fokuseres på det ene tilfælde, hvor der er noget, der er gået galt. Det synes jeg er ærgerligt, fordi det er med til at skabe et fejlagtigt billede af, hvordan det rent faktisk går i Kerteminde Kommune”

“Mener du os medier”?

“Faktisk ikke kun jer. Der er også eksempler på opslag på sociale medier, hvor der er en person, der har fundet en enkelt sag, hvor vi kunne have gjort noget bedre. Så bliver det, for mig at se, gjort til en sandhed om, hvordan tingene fungerer i Kerteminde Kommune. Og det er ganske enkelt ikke et retvisende billede. Der er jo ingen, der går på arbejde med ambitionen om at lave en fejl. Når det så en sjælden gang imellem alligevel sker, så er det den ene fejl, der bliver en historie. Ikke alle de gange, der ikke sker fejl. Jeg savner, der bliver fortalt flere af de positive historier fra Kerteminde Kommune”

“Synes du, Kerteminde Kommune er dygtige nok til selv at fortælle om de gode historier”?

“Nej. Det er vi ikke. Der skal vi også se indad. Det er helt klart noget, vi skal blive bedre til”, slutter borgmester Kasper Ejsing Olesen