Beboerne i 66 nybyggede huse får en kæmpe grusgrav som nabo de næste mange år. ”Det kan man sgu da ikke bare gøre”

0
2832
Img 2363 (1)

Den nye grusgrav kan komme meget tæt på nogle af husene i kvarteret Tave Bonden i Birkende, hvor der er bygget helt op til skel til den nabogrund, der nu bliver grusgrav. Foto: Peter Hougesen

Beboerne i 66 nyopførte huse i Birkende er mildest talt forbavsede over, de først for nylig har fået beskeden om, de bliver nabo til en kæmpe grusgrav de næste mange år. Samtidig har de netop fået besked om, vejen ind og ud af grusgraven kommer tættere på dem, end først antaget.

De senest opførte huse er ikke engang to år gamle. Et af dem tilhører Lars Romsøe, der udover at være villaejer også er formand for ejerforeningen. Han anede intet om, der var planer om at etablere en stor grusgrav på nabogrunden til det nye boligkvarter i Birkende, der hedder Tave Bonden, hvor han bor, før sidste år.

“Hvordan finder du ud af, der skal være grusgrav”?

”Der er nogle, der går på nabogrunden og laver jordprøver. Så finder vi ud af, der er en råstofplan. Det næste vi får at vide er, der nu skal laves en grusgrav. Det er vi rystede over”, forklarer han

På Plan- og Teknikudvalgsmødet i Kerteminde Kommune i tirsdags, vedtog politikerne også, der skulle etableres en ind/og udkørsel til de op mod 60 lastbiler om dagen, der skal ind og ud af grusgraven. Ind/og udkørslen kommer også tættere på det nye boligkvarter, end først planlagt.

“Det anede vi heller ikke. Det er jo helt godnat”, fortsætter Lars Romsøe

Ejeren af 36 rækkehuse, der udlejes i Tave Bonden, Imbro A/S er lige så uforstående som Lars Romsøe.

“Øh hvad!?” kommer det fra direktør, Lars Thomsen, da KJ Avis ringer til ham og forklarer ham, hvor den nye planlagte vej adgang skal være.

“Det har jeg intet hørt om. Det har det firma, der udlejer for os (Futurum Boligudlejning. Red.) heller ikke. Jeg anede hverken, der skulle være en grusgrav eller at der nu skal etableres indkørsel tættere på husene. Det er jeg rystet over. Vi burde da som minimum havde fået en indkaldelse til et borgermøde. Det kan man sgu da ikke bare gøre”, fortsætter han

Kortmskrav4

Ind/og udkørslen til den kommende grusgrav kommer tættere på Birkende, end det oprindeligt var planlagt. Grafik: Gitte Hougesen

Problemet er, det kan man. Det er Region Syddanmark, der administrerer råstofområder på Fyn. Dem sender de til de respektive kommuner hvert fjerde år. I 2015 da Kerteminde Kommune lavede lokalplanen for området, har administrationen også gjort sig den ulejlighed at skravere nabogrunden og skrive “Graveområde – råstofudvinding 2012”, for dermed at gøre opmærksom på, der var en risiko for, der kunne komme en grusgrav. Området har været udlagt til råstofudvinding siden 1986.

Regionen udsender graveplan for råstof hvert fjerde år. Så Kerteminde Kommune har fået besked igen i 2016/2017. Men der var lokalplanen vedtaget og der var ikke noget nye graveplaner i området. Derfor reagerede ingen. Det samme var tilfældet i 2020, da der endnu engang indløb en graveplan fra Region Syddanmark til Kerteminde Kommune.

Hvorfor vidste ejerne intet?

Udvikleren af området, Mindegaard Ejendomme, ønsker ikke at kommentere sagen til citat, men bekræfter overfor KJ Avis, at både kommuneplan og lokalplan er videregivet til både Danbolig, der solgte nogle af grundene og Milton Huse, der har opført størstedelen af de huse, der er i området. Både Milton Huse og Danbolig bekræfter også overfor KJ Avis, at alle relevante dokumenter, herunder lokalplan for området, er udleveret til ejere af ejendommene inden køb.

Af lokalplanen fremgår det, som nævnt, at nabogrunden er udlagt til råstofudvinding.

Der er langt fra, et område bliver udlagt som råstofområde af regionen, til der rent faktisk bliver etableret en grusgrav. Der er masser af eksempler på, det aldrig sker og lige så mange eksempler på, det kan tage op imod 25 år. I det her tilfælde er der gået 37 år fra området blev udlagt som råstofområde, til en grusgrav bliver etableret.

Men i løbet af 2020 blev området, der er nabogrund til det nye boligkvarter i Tave Bonden, valgt til råstofudvinding og dermed grusgrav i samarbejde med Nybølle Stenindustri og ejeren af grunden. Den beslutning kommer først til nogle af beboernes kendskab i 2022. Der afholdes nabohøringer i oktober måned 2022, hvor beboerne bliver orienterede om planerne. Beslutningen er truffet af Region Syddanmark og der er intet, beboerne eller Kerteminde Kommune kan gøre ved det.

Img 2365 (1)

Den nye grusgrav kan komme meget tæt på nogle af husene i kvarteret Tave Bonden i Birkende. Foto: Peter Hougesen

Hvem bærer ansvaret? 

“Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvis skyld det er. Men jeg kan godt forstå, der er store frustrationer over det blandt borgerne i Tave Bonden. Jeg ville personligt selv også regne med, jeg ville blive informeret om den slags, hvis jeg købte en grund” siger Kasper Ejsing Olesen, der er borgmester i Kerteminde Kommune.

“Kerteminde Kommune har lavet en lokalplan, hvor der er gjort opmærksom på, naboområdet kan blive til graveområde. Da vi får besked fra Regionen om, der nu skal graves, der er vores eneste beslutning i den forbindelse, hvor der skal etableres en vej ind, fortsætter han

“Jeg kan da godt undre mig over, man i den lokalplan har valgt at udnytte den ved at bygge helt op til skellet til et område, hvor man vidste, der var en risiko for, der kom en grusgrav. Sådan ville vi ikke gøre i dag. Men det kan beboerne i Tave Bonden jo ikke bruge til noget nu. Det er jeg udmærket klar over”, slutter borgmesteren

Lars Romsøe og Imbro A/S har altså, ifølge Milton Huse, fået udleveret lokalplanen for området. Men her ville de kun kunne se på side 16, det er udlagt til graveområde. Det kan et område være i 25 år. De ville ikke kunne se, hvornår det eventuelle gravearbejde ville gå i gang. Eller om det overhovedet ville gå i gang.

I tirsdags traf Plan- og Teknikudvalget så beslutning om, ind/og udkørslen til de mange daglige lastbiler bliver rykket tættere på Birkende, end det oprindeligt var planlagt. Det har der også været afholdt høring omkring, men her har man kun indkaldt de beboere, der har adresse på Odensevej.

”Vi har vurderet, det er de beboere, der er på Odensevej, der bliver direkte berørt af vejadgangen. Hvor lastbilerne kører hen, når de først er kørt ind til grusgraven, kan vi ikke vide, da det ikke er noget, Kerteminde Kommune har med at gøre. Derfor vurderede vi ikke, beboerne i Tave Bonden skulle høres i forbindelse med vejadgangen”, forklarer Christian Barding, der er chef for Kultur,- Fritid- og Faciliteter i Kerteminde Kommune.

Tilbage står Lars Romsøe og resten af beboerne i kvarteret Tave Bonden i Birkende med udsigten til at blive nabo til en grusgrav de næste mange år uden mulighed for at gøre noget ved det.