Miseren om Skovløkke Frilandsgrønt fortsætter: Parkeringsareal skal nedlægges og politikerne kan intet gøre

4
2498
Img 3631

Skovløkke Frilandsgrønts vejbod er lovlig, men det er parkeringsarealet ikke – og det bliver det heller ikke lige med det samme. Foto: Arkiv

Selvom Kertemindes politikere gik mod Planklagenævnets afgørelse og dermed fredede Skovløkke Frilandsgrønt, er vejbodens ejere rendt ind i nye problemer: Parkeringsarealet er ulovligt, og denne gang kan de lokale politikere intet stille op

Efter at være lukningstruet og siden fredet af Plan- og Teknikudvalget, banker et nyt problem på døren hos grønthandleren i Birktved. For det parkeringsareal, kunderne bruger, er ikke omfattet af landzonetilladelsen.

Det vil sige, at vejboden er lovlig, men at parkeringsarealet er ulovligt. Det kan virke paradoksalt, men det er realiteterne for Skovløkke Grønt.

En afgørelse fra Planklagenævnet i november sidste år slog nemlig fast, at Michael og Verena Junge ikke måtte udvide deres vejbod, samt at der ikke måtte etableres et parkeringsareal foran boden.

”Hvis vi (byrådet, red) mener, at vi gerne vil understøtte lokal og bæredygtig landbrugsproduktion, støtte vores erhvervsdrivende og at handle lokalt, så skal vi også sikre, at kunderne har et sikkert sted at stille bilen, mens de handler i vejboden. Det kan blive muligt ved at lave en lovliggørende landzonetilladelse, ” – Anne Fiber

Efterfølgende droppede Skovløkke Frilandsgrønt udvidelsen af vejboden og ansøgte i stedet om at få den, der allerede stod der, gjort lovlig. Det valgte et flertal i Plan,- og Teknikudvalget – imod administrationens anbefaling – at stemme for på et udvalgsmøde i juni, og Michael og Verena Junge kunne ånde lettet op og få arbejdsro. Det troede de i hvert fald.

Problematiske, politiske perlesten

Nu står ejerne der, hvor de bliver nødt til at nedlægge parkeringsarealet og fjerne perlestenene foran vejboden.

Det ærgrer Anne Fiber (C) fra Plan- og Teknikudvalget, der mener at arealet – lige som selve vejboden – bør lovliggøres.

Hun tolker ikke Planklagenævnets tidligere stadfæstelse af kommunens beslutning, som at Plan- og Teknikudvalget ikke kan forholde sig til en ny ansøgning om et parkeringsareal foran en bod, der ikke er udvidet.

”Standsningsarealet er i tilknytning vejboden. Når vi tidligere har godkendt en landzonetilladelse til den eksisterende vejbod, så skal vi selvfølgelig også forholde os seriøst til en ny ansøgning om et standsningsareal til boden,” siger hun.

Derfor anmodede hun om at få lovliggørelsen af parkeringsarealet op til revision på Plan- og Teknikudvalget. Det afviste formand for udvalget Terje Pedersen (O).

”Sagen er ikke på dagsordenen, da Planklagenævnet allerede har truffet en afgørelse i sagen. Det kan hverken udvalg eller byråd omgøre. Det er kun planklagenævnet, der kan tage stilling til om eventuelle ændringer på arealet gør, at området kan gøres lovligt,” siger Terje Pedersen.

Politikerne sat skakmat

Det mener Anne Fiber ikke er en hindring for godkendelse af en ny ansøgning.

“Jeg anerkender fuldt ud at Planklagenævnet har truffet en afgørelse om en tidligere ansøgning på arealet. Jeg er dog af den opfattelse, at dette er en ny sag, som vi bør forholde os til,” siger Anne Fiber.

Hun mener, at hvis man fjerner parkeringsarealet, så er risikoen, at kunderne eventuelt holder ude på vejen, hvilket vil være til gene for trafikken.

”Hvis vi (byrådet, red) mener, at vi gerne vil understøtte lokal og bæredygtig landbrugsproduktion, støtte vores erhvervsdrivende og at handle lokalt, så skal vi også sikre, at kunderne har et sikkert sted at stille bilen, mens de handler i vejboden. Det kan blive muligt ved at lave en lovliggørende landzonetilladelse, ” siger Anne Fiber

Derfor overvejer Anne Fiber at gøre brug af den såkaldte initiativret. Initiativretten er en ret alle byrådspolitikere har, som betyder de kan få en given sag på dagsordenen på et byrådsmøde og dermed bede byrådet tage stilling til den i stedet for et fagudvalg, som Plan,- og Teknikudvalget er. Det vil dog ikke ændre noget i den konkrete sag, vurderer Kerteminde Kommunes chefjurist, Lene Vangsgaard Clausen

“Planklagenævnets afgørelse står ved magt, og den har byrådet i Kerteminde Kommune ikke kompetence til at lave om,” forklarer hun.

“Jeg vil rådgive borgmesteren til at gøre opmærksom på, at byrådet ikke må behandle den konkrete sag,” siger hun til Kjerteminde Avis.

Det betyder altså at selv hvis Anne Fiber får sagen om Skovløkke Frilandsgrønts parkeringsareal på dagsordenen på det kommende byrådsmøde ved at gøre brug af initiativretten, så har borgmester, Kasper Ejsing Olesen, ifølge Lene Vansgaard Clausen, pligt til at gøre byrådets medlemmer opmærksomme på at de ikke må behandle sagen. Det vil i så fald ske under det første punkt på dagsordenen, der hedder “godkendelse af dagsorden”.