David og Goliat

Læserbrevsskribenten argumenterer imod den forslåede partdelingsmodel og forventer, at kommunen kommer med en anden løsning på højtvandssikringen, hvis det nuværende forslag falder ved afstemningen. Det...

Afstemning om kystsikringsprojektet – beregn dit eget bidrag

En læser tager os her igennem udregningerne bag hans bidrag til en kommende sluse, som det ser ud ifølge den nuværende model, og anbefaler...

Splittelse i sluselaugets bestyrelse

- Er det så ikke rimeligt, at bestyrelsen spiller med åbne kort overfor borgerne, når der er så stor uenighed, spørger læser i dette læserbrev,...

Tanker angående “Kerteminde Slusen”

- Vi betaler alle for policen, men har heldigvis ikke alle brug for dækningen, skriver læser i dette indlæg, hvor han blandt andet sammenligner...

Hvad er fakta om slusen?

- Enhver ansvarlig drevet virksomhed har en plan B og udviser rettidig omhu. Dette forventer jeg også af kommunen, da alt andet er uansvarligt, skriver...

Er partdelingen fair? Nej!

Hermed sammenligner jeg to ejendomme ifølge ”partsdelingsmodellen” af d. 29. maj 2018, skriver Bodil Vaupel, og argumenterer for, at partsdelingen ikke er fair. Den ene...

Vi vil have en sluse!

Meningerne om slusen i Kertemindes havneindløb er mildt sagt delte, hvad der både fremgår af plakater i gadebilledet og af læserbreve her i avisen....

Nej nu til privat sluse

Denne læser undrer sig over, at nogen kan finde på at stemme andet end nej til sluseplanen.Det er mig en gåde, at nogen, uanset...

Et sidste lille pip om slusen

- Vi må vente med klima/kystsikringen til kommunen engang får råd til selv at stå for hele projektet med de risici, som det hele...

Privatsluse? Nej Tak!

l afstemningen om Sluseprojektet - Stormflodssikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo stemmer en læser nej og forklarer her hvorfor.  Afvent national løsningI Kerteminde er det ikke...

Nej, nej og atter nej!

En læser kommer her med en række grunde til, at hun er imod den foreliggende slusemodel. Afstemningen om denne begyndte tirsdag formiddag. - Virker Venedigslusen...

Frivillighedsforslag – brosten, unødig trafikstøj, sikkerhed

En læser advokerer i dette indlæg for en omlægning af Renæssancehavnen - og det behøver slet ikke være så svært, mener han. En glædelig nyhed....

Dette handler ikke om et ja eller nej til sluseprojektet

- Byrådet i Kerteminde Kommune har truffet en beslutning på et uoplyst grundlag, mener læser i dette indlæg, som er skrevet, efter hun mandag deltog...

Renæssancehavnen – brosten eller asfalt?

En læser kritiserer i dette lettere ironiske indlæg, at der til stadighed er alskens kedelige konsekvenser ved belægningen på Renæssancehavnen. ”Nu er der ikke noget,...