– Vi kan ikke acceptere, at man vil udelade miljøtilsyn

0
412

Gennem den seneste tid, har ansatte på Lindø og borgere i området omkring industriområdet observeret malingsrester på deres biler, og sågar i haverne. Foto: Emil Andresen

En sag om opnormering af godkendelser indenfor industri-miljø, kom på dagens byrådsmøde til at handle om, hvorvidt man skal prioritere tilsyn eller ej.

På denne måneds Økonomiudvalgsmøde, valgte blandt andre Radikale, SF og Enhedslisten, at sige nej til et forslag om opnormering på industri-miljø, ikke fordi de ikke synes det er en god idé, men fordi Venstre på daværende tidspunkt ønskede, at de 600.000 kr., der skulle afsættes, ene og alene skulle gå til revurdering af miljøgodkendelse, og ikke til at føre tilsyn med virksomhederne for.

Det var egentligt administrationens forslag, at afsætte pengene til både miljøgodkendelser og miljøtilsyn, men det ville Venstre altså ikke være med til. Begge forslag, både administrationens og Venstre alternative forslag, blev stemt ned på mødet i sidste uge. Anderledes gik det på dagens byrådsmøde, hvor SF, Radikale og Enhedslisten kom med et nyt forslag, der stadig havde fokus på tilsyn, og som blev vedtaget – dog ikke uden en længere forudgående debat omkring, på hvilket grundlag Venstre ikke ønskede at prioritere tilsyn.

– Vi kan ikke acceptere, at man vil udelade miljøtilsyn. Derfor ønsker vi at stille et ændringsforslag sammen med Radikale og SF, tilkendegav Jutta Lundqvist (Ø) derfor som modsvar på endnu et alternativt forslag fra Venstres: – Der ønskes en styrkelse af den samlede miljøindsats i Kerteminde Kommune. Der skal igangsættes et arbejde med at revidere de ældste miljøgodkendelser. Eventuelt prioriteret efter omfang og risiko. Der skal løbende følges op med nødvendige miljøtilsyn, om nødvendigt udover det lovmæssige minimum.

Konservative kunne dog ikke se forskel på Venstres forslag, og forslaget fra Enhedslisten, Radikale og SF: – I siger jo det samme, men vi bør revidere miljøgodkendelserne først, inden man kan se folk rigtigt efter i sømmene, sagde Lars Ole Valsøe (C), der selv er ansat på en industrivirksomhed her i kommunen, og som, i følge ham selv, prioriterer miljøet højt. – Lad os nu få godkendelserne ajour, før vi går folk efter i sømmene. Man kan jo ikke kontrollere folk på forhold, der er for gamle.

Radikales Sanne Stemann Knudsen (B) var dog ikke enig i dette: – Vi siger netop ikke det samme som Venstre, for vi siger ikke, at miljøgodkendelser skal være klar, førend man laver tilsyn. Man bør vurdere risiko og omfang i de mange sager der også er, for her kan man ikke vente et helt år, før en godkendelse er klar. Dette præciseres i vores forslag. Vi er nødt til at lave tilsyn fordi der er nogen, der ikke overholder loven, og det skal stoppes – det må da være det vigtigste. Vi skal ikke have en indirekte form for forhaling, og jeg forstår ikke Venstres argumentation.

– Jeg har svært ved at forstå, at vi stadig diskuterer, om Venstre siger det samme som vi gør, for gjorde de det, så sad vi ikke med punktet på byrådsmødet – så havde vi afgjort det i sidste uge i Økonomiudvalget. Hvorfor tror vi ikke på, at de fagfolk, vi har ansat, kan skønne hvad der er brug for. Hvorfor skal vi politisk tage miljøtilsynet ud, ville hun gerne vide. – For det er problematisk, og får vi en henvendelse, skal vi så bare sidde den overhørig, fordi godkendelsen ikke er ajour!

Venstre gav udtryk for, at man er nødt til at udføre tilsyn på et lovligt grundlag, og altså på baggrund af opdaterede miljøgodkendelser. – Hvis vi kun bruger ressourcer på at lave miljøtilsyn, så har vi ingen penge at lave revurderinger for. Og det er ikke for at sige, der ikke skal laves tilsyn, for kommunen skal reagere, når de får henvendelser. Vi ønsker dog ikke at tage miljøtilsyn ud, sagde Hans Luunbjerg (V). – Men det er bedre at prioritere revurdering, så vi kan handle ordentligt på sagerne.

Men Jesper Hempler (F) bed ikke på forklaringen om, at man kun kan handle lovligt på baggrund af opdaterede godkendelser: -Vi har sådan set lovhjemmel til at kontrollere virksomhederne, hvis vi får en anmeldelse, uanset hvad, præciserede han, henvendt til Venstre. – Vi er nødt til at finde ud af om der er nogen, som ikke overholder det, de skal. Og er der malingsrester i luften, man ikke ved hvor kommer fra, så skal der da følges op, for det kan og skal vi ikke leve med. Jeg beskylder ikke nogen for noget, men vi skal prioritere kontrol nu. Og jeg fatter ikke, hvorfor man vil have, at de 600.000 KUN må bruges på miljøgodkendelser.

Socialdemokratiets Kasper Olesen kom med en lettere vag kommentar om, at man ville stemme ja til alt, der ville komme frem: – Det vigtigste er, at vi får afsat midler, så må vi se hvor langt ned vi skal detailplanlægge. Vores fagfolk skal få lov til at bestemme dette. For mig lyder forslagene også nærmest ens.

Og sådan blev det: – 23 stemte for forslaget fra Enhedslisten, Radikale og SF, og to imod, eftersom de to repræsentanter fra DF, ønskede forslaget udskudt til budgetforhandlingerne.

Desværre bød mødet ikke på nogen kommentarer fra kommunens Miljøliste, da Knud Ahrnkiel ikke var til stede, men substitueret af DF’s Morten Haubro.