Professor: “Luunbjergs dobbeltrolle er en juridisk gråzone”

5
2340
Hans Luunbjerg

Hans Luunbjerg er både bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning og producent af energi. Foto: Arkiv Emil Andresen

Hans Luunbjerg er både bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning samtidig med, han selv planlægger at producere energi, der kan sælges til netop Kerteminde Forsyning. Den dobbeltrolle er en juridisk gråzone, forklarer professor i forvaltningsret, Sten Bønsing

Hans Luunbjerg blev politisk udpeget som bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning i dagene efter kommunalvalget for et år siden. Det på trods af, Hans Luunbjerg selv planlægger at producere energi, der kan sælges til netop Kerteminde Forsyning.

”Kerteminde Kommune ejer 100% af aktierne i Kerteminde Forsyning A/S, hvad siger loven i forhold til, der bliver udpeget en bestyrelsesformand, der i visse sager kan være inhabil, fordi han selv sælger energi”?

”Forvaltningsloven finder ikke anvendelse på samme måde, når der er tale om et A/S. Så man kan hverken sige at det er lovligt eller at det er ulovligt. Det vil kræve en dybere juridisk analyse af sagen at komme frem til en decideret juridisk konklusion. Som du forklarer det der, er det en juridisk gråzone”, forklarer Bønsing

”Så hvis det havde heddet ”Kerteminde Kommunes Forsyningsselskab”, så havde den samme konstellation været i strid med forvaltningsloven. Men fordi det er et A/S, så kan man hverken sige det er lovligt eller at det er ulovligt”?

”Lige præcis. Det vil, som jeg sagde, kræve en dybere juridisk analyse at komme frem til en konklusion her?”, uddyber Bønsing

Fordi Hans Luunbjerg selv producerer og sælger energi, er der nogle krav til ham som bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, der skal overholdes.

”Det er klart, han jo er nødt til at forlade lokalet, når der skal træffes beslutninger, der direkte eller indirekte kan få indflydelse på hans egen virksomhed, da han jo i de tilfælde vil være inhabil”, slutter Steen Bønsing

Posten som bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning tilfaldt Venstre i forbindelse med kommunalvalget.

”Hvorfor valgte I Hans Luunbjerg som formand for bestyrelsen i Kerteminde Forsyning?”

”Der var et ønske fra andre i konstitueringen, at de gerne ville have Hans, så det blev diskussion i venstre, fordi Bettina Eriksen også gerne ville have den. Men vi valgte at efterkomme ønsket fra nogle af de andre, der var med i konstitueringen, der gerne ville have Hans Luunbjerg som bestyrelsesformand. Hans ville også gerne selv have den post og han havde siddet der i fire år på det tidspunkt, så det var på den måde også et oplagt valg”, forklarer venstres Jens Gantriis

”Havde I nogen betænkeligheder ved at Hans Luunbjerg jo har en eller anden form for dobbeltrolle, når han sidder som bestyrelsesformand i Kerteminde Forsyning samtidig med, han selv producerer energi”?

”Nej – det havde vi faktisk ikke. Jeg havde faktisk ikke tænkt over det, før du siger det nu. Men i en lille kommune som vores, der er det næsten umuligt at undgå at have flere kasketter på. Vi er nødt til at stole på, vi alle sammen er så professionelle, at vi kan skille tingene ad. Så jeg er da helt sikker på, Hans forlader lokalet, når der skal træffes beslutninger, der kan vedrøre ham selv. Det er jeg helt tryg ved, slutter Jens Gantriis.