Midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud

0
255

Forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 

Social- og Indenrigsministeriets har udstedet en ny bekendtgørelse “Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)” som træder i kraft søndag den 5. april 2020, kl. 10.
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Der er således udstedet besøgsrestriktioner på institutioner på  socialområdet.
Jf.  §4 i “Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)” forbydes besøgende midlertidigt adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud mv.

Ved tilbud forstås følgende anbringelsessteder og botilbud m.v.:

– Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
– Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
– Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
– Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
– Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
– Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
– Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
– Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
– Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
– Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
– Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
– Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
– Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.

Forbuddet i §4 omfatter ikke besøg i kritiske situationer jf. §2

Der er nu udstedet besøgsrestriktioner på institutioner på socialområdet. Foto: Kerteminde Kommune