Med butikkernes åbning indføres nye restriktioner i børnehaverne

0
270

Den britiske variant af virus smitter tilsyneladende mere blandt børn end den oprindelige virus, og hermed blev der fra mandag indført flere restriktioner i børnehaverne. Foto: Helle Wørmer

Med butikkernes genåbning balancerer man med yderligere smitteudbrud. Det har ført til genindførsel af restriktioner i kommunens børnehaver af frygt for at den britiske variant skal sprede sig.

Du må kun lege med børnene i din gruppe, børnene skal opholde sig udenfor det meste af dagen og forældre skal aflevere ved lågen. Sådan indtrådte der sammen med åbning af kommunens detailhandel restriktioner i kommunens børnehaver.

På baggrund af den seneste tids udvikling i smitteudbrud har administrationen nemlig vurderet, at det er nødvendigt at skærpe restriktionerne for daginstitutionerne yderligere. Der ses med stor alvor på udviklingen, og de skærpede restriktioner skal medvirke til, at Kerteminde Kommune undgår, at smitten pludselig eksploderer, som tilfældet har været i Kolding, hvor den yderst smitsomme variant af Corona har spredt sig, meddeler Kerteminde Kommune. Varianten påvirker i højere grad børn end den oprindelige virus, da den smitter mere blandt børn, der så smitter hinanden.

Kommunen udvider dermed de restriktioner der blev indført i foråret 2020 ved fremadrettet nu også at have sat sig et mål om at teste medarbejderne i børnehaverne op til to gange ugentligt, ligesom alle børnehavevikarer skal kunne fremvise en negativ test ved over en uges fravær i den pågældende institution. Ligeså genindføres krav om rengøring af håndtag og overflader midt på dagen, udvidet til at omfatte toiletter, og i nogle institutioner også køkkenet.

Om de genindførte restriktioner udtaler formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget Jutta Nielsen (Ø): – Vi tager flere forbehold mod at være sammen i store grupper lige nu, og vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer til punkt og prikke så længe det kræves. Jeg hilser det velkommen at man genindfører restriktionerne fra foråret, især med de nye coronavarianter i kulissen. Vi bør være så forsigtige som vi kan.

Ligeså er skolerne opdelt i det man kalder bobler i klasserne.

Hvad angår test af personalet har man endnu ikke fundet en endelig løsning: – Vi ved ikke helt endnu hvordan vi skal gøre, men vi skal finde en hensigtsmæssig måde så de kan testes i arbejdstiden. Vi kommer til at drøfte det på mødet i næste uge, bekræfter Jutta Nielsen.

Incidenstallet lå for Kerteminde Kommune i går på 58,9 hvilket var et fald i forhold til mandag, hvor tallet lå helt oppe på 92,2.