Luunbjergs moderselskab presset af stor gæld i Kerteminde Biogas

0
495

Ifølge det netop offentliggjorte årsregnskab fik Luunbjerg Invest ApS, der via datterselskabet Kejrup Agro Aps ejer biogasselskabet, et underskud på 41 millioner kroner i 2023 mod blot 5,5 millioner året før. Kerteminde Biogas er netop taget under rekonstruktion, og i næste uge præsenteres et forslag for Skifteretten i Odense

Pilegårdens Biogasanlæg 5 1536x1044

Tidligere borgmester Hans Luunbjerg, der ejer Kerteminde Biogas, er økonomisk hårdt presset. 2023-regnskabet for hans moderselskab Luunbjerg Invest ApS viser et underskud på 41 millioner kroner, og egenkapitalen er halveret. Foto: KJ Avis

Luunbjerg Invest ApS, der er moderselskab for tidligere borgmester Hans Luunbjergs selskaber, kom ud af 2023 med et underskud på svimlende knap 41 millioner kroner.

Årsregnskabet er netop blevet offentliggjort og viser blandt andet, at Kerteminde Biogas ApS har en gæld til sit pengeinstitut på 47 millioner kroner. Luunbjerg Invest hæfter sammen med Kejrup Gods A/S, Kejrup Agro ApS og Hans Luunbjerg selv solidarisk for bankgælden.

Ifølge en note til årsregnskabet fremgår det, at “det er usikkert, hvor stor resthæftelsen for bankgæld efter sikkerheder vil blive, og det er tillige usikkert, hvordan fordelingen mellem kautionisterne vil blive”.

Hvis kautionisterne bliver mødt med krav om “et væsentligt beløb, vil det kræve nye aftaler med pengeinstitut eller yderligere belåning af aktiver”.

Kerteminde Biogas ApS er netop trådt i rekonstruktion, og skifteretten i Odense skal i næste uge tage stilling til et forslag til, hvordan selskabet kan videreføres. Luunbjerg Invests datterselskab, Kejrup Agro A/S, ejer via Kejrup Gods A/S kapitalandele i Kerteminde Biogas ApS, og på grund af væsentlig usikkerhed om selskabets egenkapital er kapitalandelen nedskrevet til nul kroner i regnskabet for Kejrup Gods.

Luunbjerg Invests samlede gæld, altså inklusiv Kerteminde Biogas’ gæld på 47 millioner kroner, er på 71,7 millioner kroner. Ifølge en note til årsregnskabet forventer selskabets ledelse dog på baggrund af indgåede aftaler med pengeinstitutter, at likviditeten vil være tilstrækkelig til at kunne fortsætte driften i det kommende regnskabsår.

Egenkapital er halveret på et år

Under noter til årsregnskabet handler et afsnit om “usædvanlige forhold”, nemlig at Kerteminde Biogas ApS har ændret regnskabspraksis for så vidt angår anlægsaktiver.

Selskabets nu forhenværende revisor gav årsregnskabet for 2022 en såkaldt “afkræftende konklusion”, der kort sagt handler om, at regnskabet anses for mangelfuldt eller ikke retvisende. Årsagen var, at Hans Luunbjerg ved at betragte de bygninger, der bruges til biogasproduktion, som investeringsejendomme forbedrede regnskabet med 23,2 millioner kroner før skat. Dermed blev et forventet underskud forvandlet til et overskud.

Resultatet af årsregnskabet for 2022 er på grund af den ændrede regnskabspraksis forringet med 18 millioner kroner, så i stedet for et overskud på 12,5 millioner kroner, er det reelle resultat nu et underskud på 5,5 millioner kroner.

Egenkapitalen i Luunbjerg Invest ApS er faldet fra 75,7 millioner kroner i 2022 til 34,7 millioner kroner i fjor.

Luunbjerg Invest ApS ejer Kejrup Agro A/S (der altså er ejer af Kerteminde Biogas ApS) 100 procent og ejer desuden henholdsvis 28 og 33 procent i HP Agro 2006 A/S og Kølstrup Sol ApS.