Kurverne efter Corona går opad

0
307

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at detail-handlen gik noget tilbage i forbindelse med Corona, men handlen går nu igen fremad. Her det planlagte butikscenter ved Ringvejen. Grafik: Arkiv

Detailhandlen fortsætter fremgangen i juni måned. 

Detailsalget steg med 1,4 pct. i juni sammenlignet med maj. Denne stigning er korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det ser altså ud til, at danskernes forhøjede forbrug, efter genåbningen af detailhandlen, er fortsat ind i juni måned.

Den høje omsætning i maj og juni betyder endvidere, at det samlede detailsalg i perioden april-juni var 4,3 pct. højere end i perioden januar-marts.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Endnu en stor stigning i salget af beklædning i juni

Det tyder på, at danskerne for alvor har haft behov for at friske garderoben op efter genåbningen af detailhandlen. Salget af varer i gruppen beklædning mv., er steget med 21,6 pct. i juni, sammenlignet med maj.

Omsætningen af tøj ramte i juni måned sit højeste niveau i 2020, og tøjsalget er dermed tilbage på niveau med tiden før restriktioner mod COVID-19. Det ligger dog fortsat under niveauet i juni 2019. Omsætningen i varegruppen “andre forbrugsvarer”, steg ydermere med 1,7 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 2,1 pct. fra maj til juni.

Detailomsætningen i juni 2020 overgår juni 2019

Detailsalget var i juni 2020 6,6 pct. højere end i juni 2019, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Denne stigning skyldes, at omsætning af varegrupperne “andre forbrugsvarer” samt fødevarer og andre dagligvarer er øget med hhv. 12,5 pct. og 2,8 pct., sammenlignet med juni 2019.

Forskellig udvikling i detailhandlen i Danmark og Sverige under COVID-19

Økonomiske følger af tiltag mod spredning af COVID-19, er et emne, der har fyldt meget i den offentlige debat, siden virussens udbredelse i Danmark.

Set over hele perioden marts-maj 2020, har Danmark og Sverige oplevet fald i detailomsætningen på hhv. 0,1 pct. og 1 pct. Faldet i omsætning er altså en smule mindre i Danmark. Detailhandlen i de to lande har dog gennemgået meget forskellige forløb i perioden marts-maj 2020.

Tiltag mod COVID-19 medførte indledningsvist et større fald i detailomsætningen i Danmark, end i Sverige. I Danmark var detailomsætningen således 3,7 pct. lavere i marts 2020, sammenlignet med marts 2019, mens detailomsætningen i Sverige var 0,2 pct. lavere i marts 2020, end i marts 2019. Det tyder dog på, at udviklingen i højere grad er vendt i Danmark end i Sverige. Sammenlignet med maj 2019, var detailomsætningen i Danmark 6,6 pct. højere i maj 2020, mens den svenske detailomsætning var 0,8 pct. højere i maj 2020 end i maj 2019.

I både Sverige og Danmark, har interessen for internethandel været stigende i de seneste år. COVID-19 pandemien har dog accelereret denne udvikling yderligere. Det er især danskerne, som i højere grad har handlet på nettet. I perioden marts-maj 2020 er salget i netbutikker således 33,8 pct. højere i Danmark, end i den tilsvarende periode i 2019, mens nethandlen i Sverige er vokset med 23,5 pct. i marts-maj 2020, sammenlignet med de samme måneder året før.

Detailomsætningen i Danmark og Sverige korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. <br />Procentvis ændring i forhold til samme måned året før