Kontanter suspenderes på ubestemt tid i bus og teletaxi

0
143

Som et led i at forsøge at stoppe coronasmitten kan fra i morgen og frem til endnu ubestemt tidspunkt ikke længere bruge kontanter i busser og teletaxi i kommunen

Som en konsekvens af de skærpede COVID-19-tiltag, og specielt øgningen af afstandsanbefalingen fra 1 til mindst 2 meter, vil kontantsalget i busser og flextrafikvogne midlertidigt blive suspenderet fra torsdag d. 14. januar.

– Som et led i den midlertidige suspendering af kontantsalget i vores busser, vil fordøren i busserne ligeledes være lukket for indstigning. Chaufførerne vil dog løbende sikre, at fordøren åbnes, så der sikres den fornødne udluftning i bussen. Disse midlertidige tiltag introduceres for at sikre et så trygt og sikkert miljø for kunder og chauffører, meddeler FynBus i dag.

Trafikselskaberne har af Forbrugerombudsmanden nu modtaget accept til dette midlertidige tiltag, som betyder at busser og flextrafikvogne vil fungere som rene selvbetjeningsmiljøer for kunderne. Kunder vil fortsat skulle billettere sig selv ved indstigning i bussen, hvilket kan ske via rejsekort, app eller webshop, men der vil ikke længere kunne købes billet i bussen.

– Som alle andre håber vi, at de skærpede nationale tiltag snart igen vil kunne lempes. Når det sker vil vi igen genåbne såvel bussernes fordøre som kontantsalget i busser og flextrafikvogne. I takt med at tiltagene lempes vil vi igen se flere kunder i vores busser, og det er derfor vigtigt, at vi sikrer et så effektivt og trygt flow af disse igennem bussen.

Hvad betyder det for dig?
Skal du med bussen, anbefaler vi, at du anvender rejsekort. Alternativt kan du købet billet via FynBus’ Mobilbillet-app eller webshoppen på fynbus.dk.

Du kan bestille Flextrafik via nettet og betale turen med betalingskort. Hvis du ikke har denne mulighed, så kan du ringe til bestillingscentralen på 63 11 22 55 og få hjælp til at betale din tur på anden vis.

Hold dig opdateret
Husk, at du på www.fynbus.dk/coronavirus altid kan finde de nyeste og gældende retningslinjer for den kollektive trafik på Fyn og Langeland.

Trafikselskaberne i Danmark suspenderer fra torsdag d. 14. januar 2021 midlertidigt kontantsalget i busserne og flextrafikken. Det sker for at begrænse smitterisikoen. Man kan i stedet benytte rejsekort, app eller webbillet. Foto: Arkiv