Corona-hverdagen set med en plejehjemsmedarbejders øjne

1
332

Plejemedarbejder på Fjordly Plejecenter, Sanne Andersen, sammen med Karen Just, der bor i Blommehaven, i Fjordlys Sansehave. Foto: RMJ

 – På Fjordly har vi ansatte været godt forberedte, og vi synes dialogen med de pårørende har fungeret rigtig godt, udtaler plejehjemsmedarbejder Sanne Andersen, ansat i Fjordlys Blommehave gennem mange år, om de eneste måneders arbejde med Corona som modspiller,

I Fjordlys grønne områder har man opsat seks af disse telte, hvori pårørende gennem den seneste tid, har kunnet besøge familien, bosat på Fjordly. Foto: RMJ

Her på avisen har vi dækket udviklingen af Corona, og hvordan den har påvirket især plejehjemmene, hvor pårørende har været afskåret fra at se deres familie i pleje gennem flere måneder, ligesom vi har oplevet, at reglerne har været tolket forskelligt fra plejehjem til plejehjem, trods en ensartet udmelding fra direktionen i Kerteminde Kommune. Der er blevet efterlyst en vinkel fra medarbejdernes side, og her kommer den så:

Coronavirus har budt på mange udfordringer i samfundet, ikke mindst på plejehjemmene, for både ansatte og beboere, der er blandt landets mest sårbare borgere. Derfor havde man i dag, på Fjordly, også endnu et opdaterende møde om situationen i Danmark, der udenfor plejehjemmenes døre åbner mere og mere op.

Hvad talte I om på dagens møde?
– Vi fik en orientering om, at selvom landet og verden åbner mere og mere op, da har vi på plejehjemmene lige nu status quo, og skal indrette os efter, at grænsen nu fx er åbnet, at folk tager på ferie og flytter sig rundt mere end de hidtil har gjort. Derfor skal vi ansatte her på Fjordly også være ekstra opmærksomme på stadig at blive ved med at tage vores forholdsregler når det gælder rengøring, afspritning og brug af værnemidler generelt – vi må ikke slække på det nu, fortæller Sanne Andersen, der er ansat på Fjordly Plejehjem, og som har indvilget i at give et kig ind bag de plejehjemsansattes hverdag, gennem de seneste mange måneder.

På de danske plejehjem er det lige nu ikke tilladt for pårørende at gå på indendørs besøg, med mindre familiemedlemmet er i kritisk tilstand. Men pårørende må to og to visitere i de opsatte telte, eller gå en tur med deres familiemedlem i pleje, men kun i en halv time, og der skal vel og mærke bestilles tid til det hele:

– Vi har pligt til at registrere, hvem der har været her og hvornår, oplyser Sanne Andersen.
– Det er alt sammen noget vi gør for at passe på hinanden, fortsætter hun, og for, hvis der skulle opstå et smittetilfælde, så ved vi lige præcis, hvor vi skal sætte ind, og hvem der har været hvor og hvornår. Derfor er det også vigtigt, at den halve time overholdes, så vi har kontrol over situationen samt at der ikke kommer fire familier på samme tid.

Hun oplever ikke, at det har været et problem for de pårørende, selvom hverdagen på plejehjemmene er blevet meget anderledes end hidtil. – Nogle fik jo besøg flere gange om ugen, fortæller hun, og det skal vi altså nu have sat i system. Men vi synes, de pårørende har klaret det rigtig flot, og at de har forstået vigtigheden af vores handlinger. Vi har hos os ingen sure miner haft, heller ikke iblandt personalet. Ligeså har vi generelt en rigtig god dialog med de pårørende, og det har også gjort, at vi har været godt forberedte, i hvert fald når det kommer til Blommehaven.

– Vi ved, at både beboere og pårørende har haft det svært, og vi har virkelig gjort alt for, at den kontakt, vi kunne skabe uden fysiske besøg, kunne opretholdes i form af emails, billeder og opkald via Ipad, hvor de kunne se og tale med hinanden, fortæller Sanne Andersen. – Vi har også haft fokus på alene-tid med beboerne, da vi godt kunne mærke, at ensomheden krøb ind i stuerne hos dem.

– Selvfølgelig har vi også måtte afvise at pårørende kunne komme på besøg, hvilket ikke har været sjovt, men der er altid en mening med det. Bl.a. havde vi en i weekenden, der skulle komme på besøg fra Hjørring Kommune, og det valgte vi at aflyse.

Men også hjemme hos Sanne Andersens familie, har tingene været anderledes qua hendes job:
– Vi har valgt at aflyse rigtig mange ting for ikke at udsætte os selv for smittefare gennem hele perioden, ligesom vi kun har set den helt nære familie, og vi gør det faktisk i et vist omfang stadigvæk, fortæller hun om det også at ville beskytte beboerne. Og rent faktisk har man ikke haft nogen tilfælde af Corona-virus på Fjordly eller på kommunens plejehjem overhovedet, da man har gået med både livrem og seler.

– Min mand og jeg har skullet passe vores arbejde samtidig med, at vi også skulle hjemmeundervise vores børn, så det har på mange måder været udfordrende.

Er du selv blevet testet for virusset?
– Nej, det er jeg ikke, svarer Sanne Andersen, hvis datter var meget sløj i perioden, hvor virusset greb om sig. – Men man nægtede at teste os begge, så jeg valgte dengang at blive hjemme i over en uge, for en sikkerheds skyld.
Og netop det at blive hjemme, er ansatte i hjemmeplejen blevet opfordret til, hvis bare der er de mindste symptomer: – Vi har i perioden set en stor nedgang i sygefraværet, måske fordi vi netop har holdt os hjemme, forklarer Sanne Andersen, der ved, at flere, både ansatte og borgere på Fjordly, er blevet testet, dog har alle været negative.
– Vi har en procedure for, hvad der skal gøres, hvis nogen testes positiv, både beboere og pårørende, og her har du hele nøglen til, hvorfor vi gør, som vi gør lige nu, med at registrere hvem der besøger hvem og hvornår, forklarer hun og henviser til sagen fra Hjørring, hvor smitten spredte sig hurtigt, og til mange.

En af grundene til, at man på Fjordly har været så godt forberedt til den store omvæltning, er en stor opbakning fra ledelsen, klare retningslinjer og et godt kollegialt samarbejde: – Vi har været godt normeret personalemæssigt, med lavt sygefravær, og med ekstra ressourcer i weekenden, og det har gjort det overkommeligt for os, og vi har haft gode hverdage her i Blommehaven på Fjordly, konkluderer Sanne Andersen.