Byrådet sendte Hans Luunbjergs solcellepark ved Birkende i høring – det anede byrådet bare ikke

0
1120

Mens der foregår en advokatundersøgelse af tidligere borgmester Hans Luunbjerg og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde Kommune, har selvsamme afdeling valgt at sende en potentiel solcellepark i Birkende, som selvsamme Luunbjerg står bag, i offentlig høring. Kerteminde Byråd står som afsender på høringen, men sagen er aldrig behandlet af byrådet.

Skærmbillede 2023 10 24 154413

En solcellepark ved Birkende i dette område er sendt i høring. Foto: Kerteminde Kommune

”Kerteminde Byråd påbegynder planlægningen for etablering af et solcelleanlæg til produktion af grøn energi på et markareal syd for Birkende”. Sådan indledes skrivelsen, der er sendt til borgerne i Birkende og sendt i offentlig høring på Kerteminde Kommunes hjemmeside. Afsenderen er Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde Kommune. Samme afdeling og dens sagsbehandling af Hans Luunbjergs biogasanlæg er genstand for den uvildige advokatundersøgelse, som byrådet i Kerteminde Kommune besluttede sig for at iværksætte på baggrund af KJ Avis’ artikler om biogassagen. Det er netop Hans Luunbjerg, der vil etablere solcelleparken i Birkende.

Problemet er bare, at Kerteminde Byråd ikke påbegynder planlægningen. Byråd har end ikke behandlet projektet. Alligevel fortsætter skrivelsen med ordlyden ”Kerteminde Kommunes Byråd inviterer med dette debatoplæg borgere og interessenter til at komme med idéer og forslag til den videre planlægning for solcelleanlægget”.

Den formulering undrer borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

– Det ved jeg ikke, hvorfor der står. Det mener jeg da ikke, vi har. Det skal du nok lige høre forvaltningen om.

– Det er en fejl, som nu er rettet til ”Kerteminde Kommune”. Vi har desværre lavet samme fejl ved for-høring på solcelleanlægget ved Vejrupgård, forklarer udviklingsdirektør Claus Lade til KJ Avis.

Underkendt af Planklagenævnet

Det er således ikke byrådet, der har besluttet at sende sagen i offentlig høring på trods af, at det står i skrivelsen. Formuleringen dækker i stedet over en afgørelse, der blev truffet i Plan- og Teknikudvalget for halvandet år siden.

– Vi besluttede på Plan- og Teknikudvalgsmødet 5. april sidste år, at arbejdet med den nye lokalplan kunne sættes i gang. Det gjorde vi, så vidt jeg husker, fordi byrådet jo allerede en gang havde besluttet, at der kunne laves en solcellepark i området. Så var der noget formalia, der ikke var i orden. Derfor besluttede vi at arbejdet kunne sættes i gang, hvis formalia – altså VVM-undersøgelsen – blev bragt i orden, forklarer medlem af Plan- og Teknikudvalget Anne Fiber (K) til KJ Avis.

Baggrunden for Plan- og Teknikudvalgets afgørelse skal altså findes i en beslutning, som det tidligere byråd traf. Efter en meget lang behandling af lokalplan 310 for en solcellepark i Birkende, blev den endelig godkendt af byrådet i 2021. En af årsagerne til, at det tog så lang tid var, at der var meget stor lokal modstand mod solcelleparken. Borgerne i Birkende mente blandt andet, at solcelleparken kom alt for tæt på byen, at det var uhensigtsmæssigt at placere en solcellepark lige op ad et Natura 2000 område, og at der skulle laves en fuld VVM-undersøgelse (vurderinger af virkninger på miljøet, red.).

Kerteminde Kommune havde nemlig besluttet, at der ikke skulle laves en VVM-undersøgelse, men blev i februar 2022 underkendt af Planklagenævnet, der gav borgerne i Birkende ret. Med beslutningen om, at der alligevel skulle laves en fuld VVM-undersøgelse, underkendte Planklagenævnet lokalplan 310.

5.april 2022 besluttede Plan- og Teknikudvalget, at der skulle udarbejdes en helt ny lokalplan, som har fået navnet 338. Bilagene, der lå til grund for fagudvalgets beslutning, var blandt andet den tidligere lokalplan.

I forhold til den oprindelige lokalplan er ændret en del i den nye lokalplan 338. Solcellepanelerne er i den nye plan gået fra to til fire meter i højden, en transformer er nu 6,5 meter høj mod tidligere fem, og der skal etableres lynafledere med en højde på op til 15 meter. Desuden er arealet, hvor solcelleparken skal ligge, ændret.

Uvildig advokatundersøgelse

De ændrede forhold i den nye lokalplan har altså aldrig været politisk behandlet. Selv om der er ændret væsentligt på indholdet i den nye lokalplan, så mener Claus Lade, at de to lokalplaner ligner hinanden.

– Lokalplanområdet er omtrent det samme, og området ønskes fortsat anvendt til solcelleanlæg, så derfor ligner lokalplan 310 og lokalplan 338 hinanden, forklarer han.

Der ligger altså ikke en politisk beslutning til grund for at gå videre med den nye lokalplan og de ændrede forhold. Ligesom der heller ikke ligger en politisk beslutning til grund for at sende et stort anlægsprojekt, som Hans Luunbjerg står bag, i offentlig høring netop nu, hvor den tidligere borgmester og de tilladelser, han har fået fra den samme afdeling i Kerteminde Kommune, er genstand for en uvildig advokatundersøgelse.

Beslutningen om en advokatundersøgelse blev truffet af et stort flertal i byrådet på baggrund af KJ Avis’ artikler om den såkaldte Biogassag.

Hvad er overvejelserne omkring at sende et større projekt, som Hans Luunbjerg står bag, i høring netop nu, hvor advokatundersøgelsen af ham og hans relationer til præcis den samme afdeling i Kerteminde Kommune er i gang? 

– Hans Luunbjerg har som alle andre investorer ret til at få sin sag behandlet. Det er ikke politisk besluttet, at lokalplanarbejdet vedrørende solcelleanlægget i Birkende skal stoppes eller sættes på stand by. Til gengæld er det politisk besluttet, at lokalplanarbejdet for Kerteminde Biogas skal sættes på stand by. Plan- og Teknikudvalget bliver løbende informeret om, hvilke lokalplaner der er under udarbejdelse, forklarer Claus Lade.

Hvis der skulle træffes en politisk beslutning om, at arbejdet med lokalplan 338 skulle sættes på stand by, så er det en beslutning, som Plan- og Teknikudvalget kan træffe.

Planklagenævnet slog fast, at der skal laves en fuld VVM-undersøgelse af området. Den er, så vidt jeg kan se, ikke lavet endnu. Hvorfor sender man så et nyt projekt i præcis samme område i høring? 

– I alle disse typer projekter er der tale om parallelle processer med stor indbyrdes afhængighed. Vi har pt. gang i tre processer: Lokalplan, miljøvurdering af lokalplan og miljøvurdering af projektet. De to sidste samles i en samlet miljøvurdering (i folkemunde omtalt som fuld VVM), siger Claus Lade.

Den igangværende høring kan findes her på Kerteminde Kommunes hjemmeside. Der er deadline for at afgive høringssvar 2. november 2023.

Resultatet af den igangværende advokatundersøgelse af Hans Luunbjerg ventes først at foreligge i begyndelsen af december.