450.000 kr. til nødlidende foreninger

0
411

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 30. november, at øremærke 250.000 kr. kroner til foreninger og andre tilbud, der har hårde tider på grund af Corona. Folkeoplysningsudvalget har allerede uddelt kr. 200.000 kr.

– Holdningen var og er, at hvis ikke vi skulle hjælpe i en sådan situation, så er det ikke godt at vide, hvornår vi skulle hjælpe, siger udvalgsformand Hans Luunbjerg (V). – Det betyder så også, at vi har brugt hver en krone, som udvalget rådet over. Det bryder jeg mig ellers personligt ikke så meget om, men der er simpelthen ikke en rød reje tilbage!

Forsamlingshuse og sognegårde uden for kommunalt regi, modtager hver kr. 15.000 kr.. Pengene kan eventuelt bruges til at betale for den administration, der skal til, hvis man vil søge de statslige hjælpepakker, men det er helt op til det enkelte forsamlingshus.

Efter at Kultur- og Fritidsudvalget året igennem, har bedt foreninger og klubber om at henvende sig i tilfælde af økonomiske problemer, så havde udvalget fået henvendelser fra tre foreninger.

Kerteminde Koret havde mistet midler på grund af en aflyst koncert. Koret modtager kr. 8.000 kr.

Kerteminde Vandskiklub har mistet indtægter, fordi klubben ikke har fået mulighed for at have de indtægtsgivende aktiviteter, som i et almindelig år. Klubben modtager 30.000 kr.

Kerteminde Håndboldklub har på lignende måde mistet indtægter. Klubben modtager 78.000 kr.

Sideløbende har Folkeoplysningsudvalget uddelt støtte på i alt 200.000 kr..  Disse midler er fordelt mellem foreningerne, i forhold til medlemstallet.

– Nu kan det jo ske, at der er en del foreninger og klubber, der kommer og spørger, hvorfor de er blevet forbigået, siger Hans Luunbjerg. – Men som sagt har vi gjort en del for at gøre opmærksom på, at der var mulighed for at søge hjælp, så vi håber og tror, at vi er nået ud til alle, der har hjælp behov.

Udvalgsformand Hans Luunbjerg (V), fortæller at han egentlig ikke er meget for at skrabe bunden af kassen, men efter at have uddelt ekstraordinær støtte til Coronaramte foreninger, er der ikke en rød reje tilbage. (arkivfoto)