Vi er hverken akut døende eller plejekrævende

Forleden havde jeg den fornøjelse at deltage i debatpanelet ved et vælgermøde i Birkende Forsamlingshus, arrangeret af ældresagen i Kerteminde Kommune, skriver Henrik Madsen (C) i dette debatindlæg

Fra Birkende forsamlingshus til venstre er Else Møller og Henrik Madsen til højre. Foto: Privat

Forleden havde jeg den fornøjelse at deltage i debatpanelet ved et vælgermøde i Birkende Forsamlingshus, arrangeret af ældresagen.

Argumenter om fremtidens ældrepleje, plejehjem osv. var på bordet og så var der en utålmodig person i salen der markerede. Vedkommende påpegede på en stilfærdig og ordentlig møde, at ingen af de besøgende hverken var akut døende eller plejekrævende – og om vi dog ikke havde andet at byde på en paroler fra plejesektoren.

Et eksempel på at størstedelen af de ældre, i deres selvforståelse , er langt fra at være udslidte. At der er masser af livsmod, virketrang og gøremål hos mange.

I debatten om ældrepolitik, kommer vi ikke uden om at flere og flere heldigvis lever længere og at vi får flere plejekrævende i fremtiden.

Interessant er det, at størstedelen af de ældre langt fra er færdige med den virksomme del af livet. Emner som kultur, foreningsliv, ensomhed, sorg, tryghed og hensynet til deres efterkommere og den verden de er med til at give videre,  er vigtige.

En nær veninde og mentor for mig er Else Møller, tidl. borgmester i Kerteminde, er som nyslået 80 årig, i gang med at stoppe i politik.

Elses drøm om at tilvejebringe det frie valg, også i alderdommen, i vores kommune, er ved at lykkedes nu hvor et friplejehjem vil etablere sig i vores kommune i de kommende år. Hun har også meddelt at hun vil etablere et netværk for ældre, hvor hun vil gå i front i samme ånd som Kennedy utrykte sig ”spørg ikke hvad dit samfund kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for samfundet”.

Hun er, i lighed med de seniorer jeg mødte forleden i Birkende, en del af mentalt ressourcestærke mennesker der lever, ånder og forholder sig til den samme verden som os der er yngre.

Det er et stærkt fundament til fremtiden hvor ældrepolitik ikke kun skal handle om det sidste kapitel, men også dem før. Det er en opgave jeg vil bære videre i Else Møllers og andre virksomme personers ånd.

 

Henrik Madsen

Kandidat til Kommunalvalget, Det Konservative Folkeparti
Rønningevej 36
5550 Langeskov