Udsigt til en mindre genåbning af noget

0
429

Senioridrætten i Kerteminde nåede en kort overgang at åbne op for gruppeopdelt træning men måtte lukke ned inden man overhovedet kom i gang. Kerteminde Kommune er godt i gang med vaccinering af de ældre, men er endnu kun nået til de +85 og i alt 618 vaccinerede borgere. Foto: RMJ

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er på baggrund af beregninger udarbejdet af Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 samt bidrag fra Den Faglige Referencegruppe kommet med en indstilling til regeringen vedrørende genåbning af landet.

A’ hva’ ba’, vil du sikkert spørge. Jeg tror, det Sundhedsministeriet mener er, at der nu er grundlag for en lille genåbning. Den drøftelse sker i dag mellem Folketingets partier og i morgen vil Mette Frederiksen tone frem i medierne igen med en besked der forhåbentligt lyder, at vi langsomt kan begynde en genåbning af Danmark igen.

Sundhedsministeriet meddeler også, at de gældende nationale COVID-19-tiltag, der udløber den 28. februar 2021 forlænges til og med den 5. april 2021. Og hvad var nu lige det, spørger du sikkert – ja, vi kan snart heller ikke navigere i det længere, men her kommer det:

– Skærpede tiltag for rejser
– Skærpet forsamlingsforbud
– Skærpede nationale tiltag som fx gælder nedlukning af serveringssteder og restauranter samt indkøbscentre
– Opfordring til hjemmearbejde, til at holde afstand og brug af maske eller visir
Læs mere her

Lempelser muligvis på vej
Indsatsgruppen indstiller på nationalt niveau, at:
– Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.

– Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer fsva. udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

For Bornholm, Vestjylland og Nordjylland gælder yderligere lempelser imens indsatsgruppen indstiller derudover, at såfremt udviklingen tilsiger det, vil øvrige landsdele, hvor smittesituationen egner sig hertil kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts 2021). En genåbning for de sidste landsdele forventes at kunne ske efter påskeferien den 6. april, såfremt smitteudviklingen tilsiger dette.

Det præciseres dog at der vil være smitterisici ved genåbningstiltagene da man forventer en vis pendling mellem landsdelene hvor der åbnes. Dog skal man kunne fremvise en negativ test for at kunne rejse til Bornholm. Men det hele skal ses i lyset af at man overvejer konsekvenserne for samfundsøkonomien, og forhåbentligt også for landets psykiske velbefindende i forbindelse med den snarlige langsomme genåbning som man også skal være klar til at skrotte igen da den engelske virus kan risikere at sprede sig yderligere.

Vi venter i spænding til det bliver onsdag.