Tilvalgsordninger til vaccination med Astra Zeneca og Johnson & Johnson vacciner

0
288

Vaccinationer er i fuld gang, men sundhedsmyndighderne har trukket to vacciner ud af vaccinationsprogrammet. (arkivfoto).

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev mandag enige om, at borgere fremover kan tilvælge vaccination med Covid-19-vacciner uden for vaccineprogrammet. Der er tale om en principbeslutning, og der skal nu arbejdes videre med at etablere den konkrete model for tilvalgsordningen.

Muligheden for at tilvælge Covid-19-vacciner uden for vaccineprogrammet vil være et supplement til Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram  mod Covid-19. Ordningen etableres for at imødekomme de borgere, som aktivt ønsker en hurtigere immunisering, adgang til coronapas m.v.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

  • Vi kan konstatere bred politisk opbakning til at etablere en model for, at borgere, som aktivt ønsker det, kan blive tilbudt de EMA-godkendte vacciner, som Sundhedsstyrelsen har valgt ikke skal indgå i Covid-19-vaccinationsprogrammet. Det vedrører vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson. Ordningen vil være en mulighed for et individuelt tilvalg til den enkelte borger, som ønsker sig en hurtigere vaccination, end man vil få i vaccinationsprogrammet.

Vaccination med Covid-19-vacciner uden for massevaccinationsprogrammet vil ligesom de øvrige være gratis for borgerne, men til forskel for det generelle vaccinationsprogram skal der foretages en individuel lægelig konsultation og ordination forud for vaccinationen.

Der arbejdes nu videre med en model, hvor vaccinationer uden for programmet fremover kan tilbydes af de private vaccinationsklinikker, der lever op til nogle fastsatte krav. Det vil være en ordning, som ligner den model for influenza- og pneumokokvaccination i privat regi, som allerede findes og fungerer i dag. Selve injektionen med vaccinen vil kunne uddelegeres til andre faggrupper end læger efter de almindelige regler om delegation i autorisationsloven. Der vil i det videre arbejde lægges vægt på, at ordningen bliver tilgængelig i hele landet.

Sundhedsministeriet udarbejder nu et udkast til en bekendtgørelse, som efter en kort høringsperiode vil kunne sætte ordningen i kraft hurtigst muligt i løbet af maj 2021. Parallelt hermed vil Sundhedsstyrelsen i samarbejde med øvrige relevante styrelser udarbejde de nødvendige retningslinjer samt informationsmateriale til borgerne.