Størstedelen af politikerne kunne i går fejre at lokalplan for Ndr. Havnekaj blev vedtaget

0
375

Sådan blev vedtagelsen af Lokalplan 314 for Nordre Havnekaj modtaget af de forskellige politikere

Borgmester Kasper Olesen (A), Langeskov

– I dag er en særlig dag. Særlig, fordi vi nu har vedtaget de juridiske rammer, der muliggør de drømme og ambitioner, som vi er mange, der har delt for udviklingen på Nordre Havnekaj. Særligt, fordi vedtagelsen skaber vækst og beskæftigelse i en tid, hvor vi har brug for det. Og særlig, fordi vi med vedtagelse viser et ansvarligt Byråd, der står ved og står sammen. Og når vi gør det, kan alt lade sig gøre – også udvikling af Nordre Havnekaj. Det kan Kerteminde godt være stolt over.

– Med Lokalplanen holder vi hånden under det unikke ved Kerteminde. Vi har ikke kun sikret Kertemindes DNA i købstadens arkitektur men også købstadens DNA som en levende handelsby med mange små specialbutikker, der nu får et helt nyt kundegrundlag.

2. Viceborgmester, Klavs Norup Lauridsen (C), Munkebo

Viceborgmesteren har tidligere udtalt til Kjavis.dk at han bl.a. gik til valg på at Ndr. Havnekaj skulle udvikles: – Med vedtagelsen af lokalplanen er Kerteminde by kommet et skridt nærmere virkeliggørelsen af en ny, flot og unik bydel. En bydel, hvor de bærende søjler er kulturarvsmasterplanens indhold. Kerteminde byråd har i mange år forsøgt at blive enige om udviklingen af denne bydel – denne gang sker det. Vi ser frem til at videreudvikle Kerteminde by og binde den gamle flotte bydel sammen med havnen og ligeledes få gennemført en ny marina, træpromenaden langs havnen og ikke mindst de fællesskabsområder, som er så vigtige for os alle, for byens og kommunens borgere, samt de mange turister, der ønsker at komme til den kønneste lille by i verden.
Vi har behov for indtægter i kommunen, der kan gøre vi beholder det gode liv, vi gerne vil have alle sammen. Med flere varme hænder til de ældre, til de unge og de helt små.

Viceborgmester Hans Luunbjerg (V), Ladby

– Vi skal turde sige ja frem for altid at sige nej hvis der er noget vi er usikre på. Der vil altid være usikkerhedsmomenter når man siger ja til et lignende byggeri. Vi tror på vi har fundet den rigtige bygherre, og vi tror på at vi får en god kvalitet der kommer til at smage af Kerteminde. Vi er glade for at græsplænen ved Butlers Choice nu også vil kunne bruges til udadvendte aktiviteter.
Vi har længe haft et behov for at udvikle vores forblæste havnearealer og binde byen sammen med havnen. Med vedtagelsen har vi fået startskuddet til den udvikling, der kan skabe økonomisk vækst og velfærd i hele Kerteminde Kommune. Ikke kun til glæde for kommunens borgere, men også for besøgende og for erhvervslivet.

Formand for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget Jesper Hempler (F), Kerteminde

– Vi har vedtaget en meget stram lokalplan, hvor vi er styrende helt nede i detaljen. Eksempelvis stiller vi krav til at dørene skal variere men også til at de skal have et fælles træk. Det gør vi ved, at stille krav til at de skal udformes i træ og som en nyfortolkning af de gamle
karakteristiske døre, vi kender fra midtbyen. Det er også en lokalplan, der er styrende i forhold til at sikre den offentlige tilgængelighed i området. Vi har udlagt offentlige passager og stiforløb gennem karréernes gårdmiljø, en ny sigtelinje ved at forlænge Marinavejen – og ikke mindst en stor offentlig plads til alskens aktiviteter på spidsen af Nordre Havnekaj. Vedtagelsen af lokalplan 314 er dermed et lille men meget vigtigt skridt, henimod realiseringen af en havneplan, som alle vil få glæde af.

Britt Pedersen (A), Martofte

– Socialdemokraterne er tilfredse med ændringer og med forslag til lokalplanen. Vi vil gerne sige tak for gode høringssvar der viser, at vi har engagerede og dedikerede borgere i kommunen. Det er en lokalplan, der stiller store krav til bygherre, og som er tro mod kulturarvsmasterplanen. Vi binder nu by og havn sammen med et varieret boligbyggeri, helt i tråd med det købstadsmiljø, der er i Kerteminde by. Vi kan gå en tur og stadig køre havnen rundt. Der er liv på havnen allerede nu ved Fjord&Bælt, med sejlklub, kajakklub, marinaen med alle lystsejlerne. Man kan sætte sig ved Restaurant Sejlklubben. Butlers Choice kan nu også åbne op for andre aktiviteter. Havnen bliver også aktiv i fremtiden. Med planen passer vi også godt på vores handelsliv i midtbyen – måske skaber det endda forbedrede vilkår for dem, med flere borgere bosiddende i byen. Vi har alle arbejdet for at der kommer flere dejlige borgere til kommunen. Flere skattekroner og råd til mere og bedre velfærd.