Skoleliv på afstand også på Hindsholm

0
497

Som forholdsvis ny leder af Hindsholm Skolen og Mesinge Skole har Søs Løkke fået noget af en ilddåb i en krisetid. (privatfoto).

Vi kan sagtens fortsætte en tid endnu på denne måde, men jo længere tid der går, jo mere læringstab bliver der tale om, siger Søs Løkke, der er skoleleder for Hindsholmskolen i Dalby og Mesinge Skole i Mesinge.

Søs Løkke er forholdsvis ny som leder af de to skoler på Hindsholm – Hindsholmskolen i Dalby og Mesinge Skole i Mesinge. Den 1. november 2019 tiltrådte hun, og det er lidt af en ilddåb nu at lede to organisationer, hvor hun ikke har nået at lære alle medarbejdere og elever at kende.

– Det er krisehåndtering, så det vil noget, siger hun. – Men jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over, hvordan medarbejderne rykker sammen i bussen og formår at klare en helt ekstraordinær situation.

De to skoler under Søs Løkkes ledelse er meget forskellige.

Hindsholmskolen er en almindelig folkeskole med 220 elever og 23 medarbejdere. Skolen rummer alle klassetrin.

Mesinge Skole fungerer som specialskole for hele kommunen. Her er der 76 elever og 40 medarbejdere.

Særlige behov i Mesinge

– Det er særligt for Mesinge Skole er her går nogle børn, der har betydelig læring i det sociale fællesskab, og det mangler vi jo lige nu, konstaterer Søs Løkke.

Eleverne er fordelt på alle klassetrin, og de bliver typisk undervist i klasser med 4 – 6 elever.

– I forhold til eleverne i Mesinge har vi den fjernundervisning, der giver mening.

– Vi har også været ude ved nogle elever med materialeposer, dvs læsebøger og undervisningsmaterialer, som den enkelte elev har brug for. Vi har afleveret det på dørtrinnet uden at have fysik kontakt og bagefter ringet og fortalt, at vi havde været der, fortæller Søs Løkke.

– Vi har desuden daglig kontakt med alle elever, og blandt andet derfor er det lykkedes at fastholde kontakten til dem alle.

– Vi har desuden etableret en nødpasning. Den var i første omgang tænkt som et tilbud til børnefamilier, hvor forældrene skulle fortsætte i arbejde i kritiske funktioner, men samtidig skulle den også omfatte elever, hvor der var et særligt socialt behov. Det er tilfældet for nogle af vores elever i Mesinge, og vi har da også haft 10-12 elever i nødpasningen på Mesinge Skole. Hvor mange timer, der har været tale om, er meget afhængig af den enkelte elev.

Ved siden af indsatsen i forhold til eleverne på Mesinge Skole har medarbejderne på Mesinge Skole haft opgaver med at hjælpe med fjernundervisningen for børn i døgninstitutionen Villaen i Kerteminde og også Børnenes Hus samme sted.

Stejl læringskurve for elever og lærere

På Hindsholmskolen er der etableret fjernundervisning i lighed med, hvad der er tilfældet på de andre folkeskoler i kommunen.

– Man må sige, at det har været noget af en stejl læringskurve for både elever og lærere med at blive fortrolige med de elektroniske hjælpemidler, konstaterer Søs Løkke.

– Umiddelbart har de største udfordringer nok ligget på de yngste klassetrin i indskolingen. De yngste elever er endnu ikke så fortrolige med IT løsninger, der kan bruges i en undervisningssammenhæng, mens det har været nemmere at gå til for mellemtrinnet og i udskolingen.

– I løbet af den første tid er vi blevet mere skarpe på at koordinere tingene, så forældre og elever ikke oplever, at de får flere opgaver, end godt er.

– Koordineringen sker i teams på tværs af de enkelte årgange, og vi holder løbende videomøder i de forskellige teams, hvor alle sidder hjemme. På den måde fastholder vi også en god kontakt mellem alle medarbejdere.

Man kan ikke have en almindelig skoledag på afstand

– Det fungerer godt, men vi er samtidig meget bevidste om, at det ikke er muligt at flytte en almindelig skoledag fra 8 – 15 hjem i stuen hos elever og forældre. Der foregår meget andet på skolen på en almindelig skoledag, som vi ikke bare kan inddrage i fjernundervisningen.

Også på Hindsholmskolen er der etableret nødpasning i første omgang primært for elever, hvis forældre har kritiske arbejdsfunktioner.

– Det er i de første uger blevet benyttet meget lidt, fortæller Søs Løkke. – Men også her vil vi være opmærksomme på, at tilbuddet skal udstrækkes til elever, der har et socialt behov for at benytte nødpasningen.

Skolechefen i kommunen opfordrer også til at gennemgå behovet hos hver enkelt elev. Det har vi gjort, og det vil formentlig betyde, at vi får flere med i nødpasningen på Hindsholmskolen fremover.

– Det hele er kommet ind i en god rytme for de flestes vedkommende, vurderer Søs Løkke: –Det vil også kunne fortsætte efter påske, hvis det er nødvendigt, men jo længere tid, der går, jo større læringstab bliver der tale om.

Vi holder af hverdagen

–  Det er en meget mærkelig tid, vi er i. En tid, hvor skoledagen og dagligdagen i det hele taget er meget anderledes, funderer Søs Løkke.

– Mange elever og familier fortæller, at de savner den faste rytme, der er i en almindelig dag for familien. Det forstår jeg så udmærket. Når vi kan komme i skole igen, bliver der stor gensynsglæde mellem eleverne og de voksne, og de fleste elever vil nok blive lidt nemme at få ud af dynerne.

– Jeg og nok mange andre er i disse dage helt enige i Dan Turèlls ”Mest af alt holder jeg af hverdagen”.