Skærpede tiltag forlænges i tre uger

0
166

Imens smittetrykket falder i Kerteminde kommune, Nyborg og flere andre steder, forlænges restriktioner indtil 7. februar af frygt for at den engelske mutation skal få ordentligt tag i danskerne. Ligeså er det nu blevet endnu mere kompliceret at rejse.

Smittetallene i Danmark har været faldende den seneste uge. Dette skal dog tages med det væsentlige forbehold, at der har været store udsving i testadfærden hen over jul/nytår og ind i det nye år, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. Dertil kommer, at positive prøver foretaget i private testcentre ikke er inkluderet i tallene. Det er derfor vanskeligt at konkludere håndfast på, hvordan smittespredningen i samfundet har udviklet sig siden slutningen af december 2020. Det meddeler Sundheds- og Ældreministeriet her til aften.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af virusvarianten cluster B.1.1.7 udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant i de kommende uger og måneder, ligesom andre lignende mutationer potentielt kan sprede sig i Danmark. Risikoniveauet bibeholdes af disse årsager på niveau 5 – gældende for hele landet.

På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at forlænge alle gældende skærpede nationale tiltag.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger.

Følgende tiltag forlænges – foreløbigt til og med 7. februar 2021:

Forsamlingsforbud på fem personer.

Afstandskrav på to meter. Gælder både i dagligvarebutikker og i det offentlige rum.

Myndighederne anbefaler at man begrænser den fysiske kontakt mest muligt, og opfordrer samtidig til at aflyse alle aftaler, der kan aflyses, frem til 7. februar. Gælder dog ikke tandlægebesøg o.l.

Detailhandlen, storcentre og udvalgsvarebutikker er lukket uanset størrelse. Dagligvarebutikker og apoteker er undtaget.

Liberale serviceerhverv som frisører, tattovører og massører er lukket.

Elever i folkeskolen og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser er sendt hjem og modtager fjernundervisning.

Arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemme, hvor det er muligt.

Alle indendørs idræts- og kulturanlæg er lukket. Det gælder blandt andet svømmehaller, fitnesscentre, teatre og biografer.

Restauranter, barer, caféer og lignende skal holde lukket, men må fortsat gerne sælge takeaway.

Rejserestriktioner
De gældende rejserestriktioner er forlænget til og med 7. februar. Danmark fraråder alle rejser til hele verden. Man kan kun komme ind i Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål,. Samtidigt skal man kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 24 timer gammel, også selvom man er dansker. Den fulde oversigt over tiltagene i forhold til rejser kan findes på www.coronasmitte.dk.

Regeringen opfordrer alle, der fortsat går på arbejde, til at blive testet mindst en gang om ugen. Det gælder også, selv om man ikke har symptomer.

Den fulde oversigt over tiltagene kan findes i pjecen ’Forlængelse af tiltag og fortsat COVID-19-nedlukning’ fra den 29. december 2020.

Den fulde oversigt over tiltagene kan findes i pjecen ’Skærpet forsamlingsforbud og nye tiltag til at imødegå cluster B.1.1.7’ fra den 5. januar 2021.

Herudover gælder de øvrige nationale tiltag fortsat til og med 28. februar 2021. Parallelt med de skærpede tiltag søges hjælpepakkerne forlænget.

Kilde: Sundhedsministeriet

Samtlige restriktioner forlænges. Foto: Arkiv