Pædagoger, lærere og andre kommunalt ansatte kan nu blive sat til andet arbejde

0
641

På billedet en gruppe lærere fra Nymarkskolen.De er er jo alle sendt hjem og mange laver fjernundervisning Men hvis virus-krisen spidser til, kan de nu blive sat til at lave kritisk arbejde. Det gælder alle kommunalt ansatte, der er sendt hjem. Foto Emil Andresen.

Kommunernes Landsforening har indgået en aftale med 51 fagforeninger, der repræsenterer 565.000 ansatte

Det er ikke mange dage siden, at kjavis.dk spurgte ind til, om pædagoger og lærere kunne blive sat til andet arbejde, hvis antallet af medarbejdere i sundhedssektoren pludselig blev minimeret på grund af sygdom.

Både borgmester Kasper Olesen(S) og formanden for børne- og Uddannelsesudvalget, Jutta Lundqvist Nielsen fra Enhedslisten, henviste til, at det kunne man ikke på grund af forskellige overenskomster.

Men tingene går meget hurtigt i disse corona-virus tider. Lørdag indgik Kommunernes Landsforening en aftale med 51 fagforeninger, der betyder, at bl.a. pædagoger, lærere og andre kommunalt ansatte kan blive kaldt tilbage på arbejde i en helt anden funktion og et helt andet sted end det, de forlod.

I Kommunerne er der særligt fokus på nødpasning af børn, døgninstitutioner for særligt udsatte og i forhold til ældre- og sundhedsområdet.

I erklæringen står der, at parterne er enige om, at det i denne ekstraordinære situation kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

En af de opgaver, pædagoger kan komme til at udføre, er pasning af børn, hvis forældre arbejder med kritisk arbejde som f.eks. læger, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og politiet.

Det vil især gælde i byer, hvor institutioner ligger tæt på hospitaler og ældrecentre. Der vil bl.a. blive brug for natpasning, men også hjælp på bo- og opholdssteder.

Formanden for BUPL,Elisa Rimpler, er allerede i gang med forhandlinger i forskellige kommuner. Hun ser ingen problemer i, at pædagoger skal arbejde med andre grupper.
– Når man har en pædagoguddannelse, så har man også en grundfaglighed, der kan bruges bredt. Men der kan komme uforudsete situationer og behov, som vi måske ikke kender endnu, siger hun.

Det understreges også i aftalen, at selvom man skifter funktion,vil alle berørte stadig være på deres oprindelige overenskomst. Hvis den nye opgaver ligger meget langt væk fra det kendte, skal der være tid til oplæring.

BUPL-formanden fortæller, at der faktisk er mange pædagoger, der allerede har meldt sig frivilligt til at tage nye opgave. Så måske kunne man starte med at spørge dem.

Formanden for lærerforeningens overenskomstudvalg, Gordon Ørskov, siger til bladet Folkeskolen.dk, at der kan opstå situationer, hvor sundheds- og plejesektorens personale bliver ramt af sygdom i en grad, så de ikke kan varetage deres opgaver.
– Vi må i fællesskab finde løsninger og vise samfundssind, siger han.

I fælleserklæringen hedder det, at det er afgørende, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold til borgerne og samfundet. Det betones også, at de tiltag, der indtil videre er taget af den danske regering, aldrig tidligere er set, men er helt nødvendige for, at samfundet kan fungere i den nuværende situation.

Aftalen gælder på hele KL’s forhandlingsområde, herunder selvejende institutioner, som har driftoverenskomst med kommunen, samt virksomheder, som eksempelvis forsyningsvirksomheder, havne m.v.

I Kerteminde har man jo valgt at lukke fyldpladsen og sende medarbejderne hjem, så de kan nu se frem til at skulle arbejde med kritiske opgaver. Det samme gælder de ansatte på havnen.

Ordningen gælder til den 31. maj.