Overraskende få i nødpasning på skoler og i dagtilbud over hele kommunen

0
265

– Men i takt med, at sygdommen spredes, forventer vi også, at der bliver mere behov for pasning, siger skolechef Annemette Winther

Billedet er fra Bøgebjerg Børnehave. Her er der ingen børn i nødpasning. I alt passes der 12 børn i børnehaver og seks børn på skolerne. Foto:Susanne Krøyer

Det er kommet bag på cheferne i henholdsvis skoleforvaltningen og på dagtilbudsområdet, at der tilsyneladende er så mange ressourcer i familiernes netværk, at de fleste klarer pasningen af deres børn. Og det gælder både skolebørn og børnehavebørn.

På skolerne bliver der fra i dag kun passet seks børn i hele kommunen. Det sted, der er flest, er der to børn.
– Vi har åbent alle steder for at minimere spredningen af virus. Og jeg kan da se, at der er fem børn flere tilmeldt i næste uge, siger Annemette Winther.

Kerteminde Kommune har ca. 230 lærere. De fleste er sendt hjem.
– Men det er vores forventning, at de alle arbejder. Vi har etableret virtuel undervisning og nogle lærere kan også dygtiggøre sig, hvis de er i gang med det. Det er heller ikke så nemt for alle pludselig at skulle undervise virtuelt, så det kræver også noget øvelse.

– Kan man sætte lærere til f.eks. at gå ind og hjælpe på plejehjemmene, hvis der bliver behov for det?
 – Nej, i hvert fald ikke i øjeblikket. Her i landet har vi jo nationale aftaler, og heri indgår ikke, at vi i kommunerne kan sætte vores lærere til arbejde, der ikke er omfattet deres overenskomst, så hvis der skal ændres på det, vil det formentlig kræve lovindgreb.

Hun understreger, at man i kommunen tager meget alvorligt på situationen.

– Og vi skal jo i videst muligt omfang opretholde driften. Og det gør vi. Når behovet for pasning vokser, har vi en pulje af SFO-medarbejdere og skolemedarbejdere. Så vi har et beredskab, der kan kaldes ind, siger skolechefen.

Det er et lyspunkt for forældrene i Kerteminde Kommune. Der rapporteres om store problemer med forældrenettet AULA rundt om i landet.  Det system er nemlig ikke indført i Kerteminde Kommune af forskellige årsager.
– Der var bl.a. så mange problemer, at vi valgte helt at udskyde AULA til efter sommerferien i år. Og vi har ikke hørt, at der er problemer med vores forældreintra, siger Annemette Winther.

På dagpasningsområdet er billedet det samme. Lederen af området, Inge Skov, fortæller, at man kun har 12 børn i pasningstilbud. Seks af dem er på Mælkevejen i Langeskov. I Bøgebjerg er der ingen, to i Marslev, tre i Munkebo og en i Kerteminde.

Også for hende er det et overraskende lille antal. Men hun forventer også, at behovet vil vokse i takt med, at Corona-virussen gør flere og flere syge.

Kerteminde passer stadig børn med særlige behov. Dog er Orange Planet, som er en del af Mælkevejen i Langeskov,  p.t. lukket, fordi ingen forældre har ønsket pasning.

Men institutionen Villaen og Børnehuset holder åbent. I Villaen er der otte pladser og Børnehuset har 12 pladser, som er integreret i Villaen.

 – Hvad nu, hvis medarbejderne her bliver syge og må gå hjem. Kan i så rekruttere andre pædagoger?
 – Vi har ikke lyst til at tvinge nogen, så vi må i første omgang prøve med opfordringer. Men disse børn kræver ro og stabilitet i deres hverdag, så det er ikke alle, der kan gå ind i det arbejde. Men vi har jo på tværs af kommunen andre steder hvor der er kvalificeret personale, så må vi jo kigge der, siger Inge Skov.

Men hun tilføjer, at det er hendes oplevelse, at alle medarbejdere står klar til at træde til, hvis der opstår problemer.

I begge forvaltninger holder man sig hele tiden ajour med situationen. Der bliver holdt virtuelle møder jævnligt. Så begge ledere føler, at de er på omgangshøjde og klar, hvis eller rettere når sygdommen spreder sig.