Man skal skelne mellem korttids- og langtidsparkering

3
667

Skal man gøre flere langtidsparkeringer til korttidsparkeringer i butikkernes åbningstid? Simon Riber Kristensen kommer her med sit indspark i debatten.

Simon Riber er landinspektør og har gennem flere år af sit liv arbejdet med byplanlægning i Kerteminde. Foto: RMJ

Når man kommer til Kerteminde i bil for at handle i forretningerne i bymidten, har man behov for hurtigt at finde en plads til parkering, medens man handler.

Der er ikke tid til at lede efter en parkeringsplads et tilfældigt sted i byen.

Derfor bør man opretholde den nuværende parkeringsplads på Nordre Strandkile og lade den indgå som en del af parkeringssystemet i bymidten. Mangler der plads i Langegade eller  Vestergade, kan man være sikker på at finde en plads ved Rådhuset.

Parkeringen på pladsen skal være tidsbegrænset, f.eks. 2 timer, og området med tidsbegrænset parkering behøver ikke i starten at gælde for hele området, men kan løbende udvides efter behov.

Parkeringsmulighederne på Nordre Strandkile skal gøres almindeligt kendt ved skiltning og løbende omtale med skitse i Kjerteminde Avis og Kerteminde Ugeavis.

På den måde sikres forretningerne mod nedgang i omsætningen på grund af manglende parkeringsmuligheder, og de, der kommer fra oplandet, får mulighed for at handle i Kerteminde i stedet for at skulle køre til f.eks. Odense eller Nyborg.

Man skal huske, at parkeringsmulighederne er et konkurrenceparameter. Det er forretningernes kunder – og ikke byrådet – der bestemmer, om der skal handles i Kerteminde.

Det er ikke hensigtsmæssigt at overbebygge Kertemindes byområde, og derfor bør den planlagte boligbebyggelse på Nordre Strandkile flyttes væk fra bymidten.

De mange pladser til langtidsparkering, der findes rundt omkring i Kertemindes byområde, men uden for bymidten, kan benyttes af dem, der i forbindelse med deres arbejde har brug for at parkere hele dagen. Jesper Hempler har lavet en grundig undersøgelse og fundet egnede pladser til langtidsparkering. Disse vil hurtigt blive fundet af dem, der har behovet.

Der skal snart være valg.

Vi har brug for nye byrådsmedlemmer, der ser på den godkendte planlægning med friske øjne og har råstyrke til at ændre forliget, der blev indgået den 28. juni 2018. Det er ændret flere gange, og kan vel ændres igen. Der skal være vilje til at få anvendelsen af Nordre og Søndre Strandkile ændret, så Nordre Strandkile bliver reserveret til korttidsparkering og Søndre Strandkile til bibliotek og andre formål, der kan være til gavn for alle byens borgere.

Simon Riber Kristensen
5380 Dalby