Lokale vaccinationssteder gør at flere vælger at blive vaccineret

2
370

Anders Bjældager fortæller at det er påvist, at flere vælger at blive vaccineret når det kan foregå lokalt. Foto: RMJ

– Vores opgave som kommune er at skaffe et lokale og folk der kan hjælpe med at guide ved vaccinationen, konkluderer Anders Bjældager om kommunens holdning til hvordan man har valgt at gribe sagen an fra regionens side af.

Det er Sundhedsstyrelsen der vurderer, hvem som skal vaccineres og i hvilken rækkefølge, og de borgere der er i de udvalgte målgrupper har nu fået invitation til vaccination.

– Når kommunen understøtter et lokalt pop-up center er det for at tilbyde at selve vaccinationen kan foregå lokalt, udtaler kommunaldirektør Anders Bjældager.

– Centret i Kerteminde skal ses som en mulighed for ikke at skulle tage til Nyborg eller Svendborg for at blive vaccineret.

Invitation til vaccination blev for nyligt lagt ud til de 75-79 årige hvoraf 162 ud af 1175 borgere har fået 1. vaccination, ligesom der hos de 80-84 årige er givet første vaccinestik til 359 ud af 648 borgere. Det efterlader 1300 borgere i de to grupper der stadig mangler at blive vaccineret.

– Det er rigtigt, at pop-up tilbuddene indgår i det samlede tilbud, og at alle indkaldte borgere landet over har adgang til alle vaccinecentre, fortsætter Bjældager. – Det kan betyde, at nogle af de borgere kommer fra Nyborg til Kerteminde fordi det lige passede dem bedst, eller fordi de arbejder i nærheden.

Dog skulle man ikke mene at borgere i de indkaldte arbejdsgrupper stadig er på arbejdsmarkedet, men man kan tage fejl, og selvom missionen var at få Anders Bjældager til at kritisere ordningen, hvor danskerne vaccineres på tværs af kommunegrænserne, så holder han fast på at tilbuddet er til for at få flest muligt til at bestille vaccinationen.

– Der er jo ingen der bliver snydt for deres vaccination, understreger han.

Men når nu vi frarådes at krydse kommunegrænsen for fx. at blive klippet, er det så ikke fjollet at vi drøner rundt kommunerne imellem for at blive vaccineret?
– Det er regionen der koordinerer vaccinerne, og jeg tror da ikke at deres intention var at danskerne skulle bevæge sig på kryds og tværs. Hele grundtanken bag er jo netop at give et lokalt tilbud – både for at vi ikke blander os, men også for at afkorte transporttiden. Vi havde ikke kunnet styre en lignende form for koordinering på kommunalt niveau, og man risikerer jo også at der vil være tider, der ikke bliver booket, havde det kun været borgere i kommunen der kunne booke de 400 tider.

De store vaccinationscentre på Fyn ligger centralt på Fyn ved Odense. Havde det ikke været bedre bare at udruste det til at kunne modtage flere borgere?
Der findes dokumentation for at nærhed har betydning for hvorvidt man bliver vaccineret. Jo længere man skal køre jo færre. Færre ville blive vaccineret havde tilbuddet kun været i Odense, argumenterer Anders Bjældager. – Der er jo også en grænse for hvor mange man i et enkelt center kan vaccinere om dagen.
– Tilbuddet kommer jo igen i Kerteminde fremadrettet.

Strategien med lokale testcentre er udviklet i Nordjylland, og nu bruges den landet over, fortæller kommunaldirektøren.

De 400 vaccinationer der skal udføres på mandag den 12. april i Kerteminde kommer til at forløbe med fire personer der simultant vaccinerer over ti timer.

– Det tager lang tid at få 400 igennem da man ud over at skulle registreres og vaccineres også skal sidde i 15 minutter inden man må forlade stedet for at sikre, at man ikke bliver dårlig af vaccinen. Det sker, selvom det er i de færreste tilfælde.

– Vores opgave som kommune er at skaffe et lokale og folk der kan hjælpe med at guide, konkluderer Anders Bjældager om kommunens holdning til hvordan man har valgt at gribe det hele an fra regionens side af.

Kjerteminde Avis vil selvfølgelig være til stedet ved vaccinationen i Kertemindehallen på mandag.