Kreativ fjernundervisning i kommunens 10. KlasseCenter

0
117

Iben Brendstrups opgavebesvarelse. Til højre det originale væk, som hun lod sig inspirere af. Foto: Privat

Nogle kreative opgaveløsninger fra eleverne i 10Z vakte begejstring hos lærerne Pernille Koksbang og Eigil Rasmussen.

Normalt ville vi jo i den periode have travlt med at læse op til afgangsprøven, men da vi ikke kan arbejde på skolen, og afgangsprøverne i år er aflyst grundet Corona, valgte vi i stedet sammen med eleverne at prøve at give den gas med nogle anderledes kreative opgaver, fortæller lærer Pernille Koksbang.

– Vi gav dem meget frie rammer, og vi gav dem til opgave at finde et kunstværk på nettet, som inspirerede dem, og de skulle så skabe deres egen version med alle de hjælpemidler, de har i deres hjem.

– Den måde de løste opgaven på var fantastisk, og der kom mange virkelig kreative besvarelser.

– Vi mødtes så virtuelt på den platform, der hedder Zoom, hvor alle kan være med. Her forklarede hver enkelt elev, hvorfor han eller hun havde valgt at løse opgaven, som de havde.

– På en måde var det en gave at få, at vi kunne bruge disse uger på en så spændende aktivitet, hvor vi ellers skulle have terpet afgangsprøver, erklærer Pernille Koksbang. – Corona-tiden er på mange måder forfærdelig, men man kan jo ligeså godt prøve at se positivt på det. Og for mig og min kollega Eigil Rasmussen var det i hvert fald vigtigt, at eleverne gerne skulle have lyst til at komme i skole også i denne tid.

– Det ville selvfølgelig være fantastisk at kunne være til stede i klasselokalet og møde eleverne ansigt til ansigt, men når nu det ikke kunne lade sig gøre, så var det dejligt at kunne give den gas på denne måde, og rigtig skønt at eleverne greb udfordringen og foldede sig ud med mange gode ideer. Det blev simpelthen vildt godt!

Red: Eleverne skulle normalt til afgangsprøve i juni måned. I juni får de som vanligt en såkaldt uddannelsesparathedsvurdering, og sidst i juni får de årskarakterer, der kommer til at stå på deres eksamensbevis.

Benjamins Kim Larsen version

Celines værk

Camillas fortolkning af Edward Munchs Skriget.

Kaspers opgavebesvarelse

 

Mathias’ bud på en løsning

Sabine skabte dette billede

Valdemars værk