Kertemindes svanesang?

5
1057
Meningerne om, hvad der skal og kan ske med FAF-siloen er mange. En læser har et bud i dette indlæg. Arkivfoto. - Kun fantasien sætte grænser for, hvad man kan tilbyde af indretning, skriver læser om FAF-siloen i dette indlæg, hvor han begræder, at kommunen ikke indtænker et kulturcenter i den nye havneudviklingsplan. Jeg har været til så godt som alle borgermøder i dette århundrede omhandlende havnens udvikling. Hver gang har der været forslag til massiv bebyggelse af de arealer som søfart og erhvervsliv har efterladt. Og hver gang har der blandt de fremmødte borgere været en massiv modstand mod privatboliger på Nordre Havnekaj. Et projekt med ejerlejligheder i mindst fire etager blev dog stemt ned i byrådssalen. Vi fattede ikke hvorfor det skulle hedde ’Svanen’, men det var måske fordi vi ikke havde nået at se, hvem der skulle levere køkkenerne. Jeg har prøvet at analysere, hvem der bliver ved med at mase på med disse planer, og nået frem til, at det er spekulanter, entreprenører og politikere. Vi andre, der bor i Kerteminde by og nærmeste opland ser ingen fordele ved planerne. Vi imødeser større trafikpres og mindre parkeringsarealer. Og først og fremmest mistes i al fremtid muligheden for at drømme om, udvikle og realisere noget, der kunne blive til et stort aktiv for hele kommunen og vore gæster og turister. Jeg har nærlæst museets betænkning vedrørende den maritime kulturarv. Fint arbejde. Interessant læsning. Man får lært lidt (eller genopfrisket noget) om byens tilblivelse og udvikling. Trist at betænkningens forslag kun skal bruges som et lag sminke på et brutalt overgreb på en lille havneby, med en spændende historie. Hvis planerne bliver udført i den udstrækning, vort byråd har vedtaget, har museet bidraget til udformningen af 100-120 beboede mausoleer. Mausoleer, vi aldrig kan komme af med, og som ligger og spærrer for udsigt og indblik. Desuden tager det plads op, der hvor vi alle kunne have fælles plads og rum til at møde kunst og kultur og ikke mindst tage imod smukke skibe. [...]

 

Du skal være logget ind for at læse denne artikel!