Generalforsamling hos Konservative veloverstået

0
634

Der er stadigvæk plads på listen, meddeles det. Foto: Arkiv

Der var genvalg til formand og næstformand, da den konservative vælgerforening i går havde generalforsamling.

Det er tydeligt at mærke, at Corona på flere måder er ved at fade ud. I denne uge præsenterer tre lokale vælgerforeninger deres opstillingslister, og en af dem er Konservative. I bestyrelsen var der genvalg til formand Henrik Madsen, og genvalg til næstformand Michael Nielsen, da Konservative i går aftes mødtes til generalforsamling, og officielt opstillingsmøde. Nye i bestyrelsen er Thomas Lindevang, der ikke genopstiller til den kommende byrådsperiode, og ligeså blev Else Møller, der heller ikke genopstiller, valgt ind som suppleant.

På opstillingslisten findes en del gengangere, der allerede sidder i byrådet, og som ønsker en periode mere, og sammen med dem kandidater, for hvis vedkommende det er første gang de opstiller. Listen repræsenterer et bredt spektrum af kommunens indbyggere, både hvad køn, erhverv og geografi angår.

Opstillingsmødet resulterede i følgende opstillingsliste:

1.   Klavs Norup Lauridsen
2.   Jesper Schmidt Nielsen
3.   Henrik Madsen
4.   Lars Ole Valsøe
5.   Michael Nielsen
6.   Kent Valsøe
7.   Anne Fiber
8.   Allan Thomsen
9.   Bibi Foged Rasmussen
10. Jesper Hauritz Sørensen
11. William Qvick-Godthaab
12. Dorte Sams
13. Tina Hansen