Enigt udvalg bag sikring af dagtilbud og ansættelse af flere medarbejdere

0
170

Der kan blive tale om at indskrænke åbningstiden i nogle distrikter midlertidigt eller helt lukke ned, indtil man får ansat flere medarbejdere

Der var ingen slinger i valsen, da medlemmerne af BUU-udvalget ekstraordinært var kaldt sammen i går eftermiddag for at finde ud af, hvordan man bedst muligt sikrer børn og medarbejdere i de kommunale dagtilbud.
– Det vigtigste for os er, at vi overholder Sundhedsstyrelsens bestemmelser. Og i betragtning af, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor stort set alle børn er startet, har vi brug for at ansætte flere medarbejdere, og det er der fuld enighed om, fortæller udvalgsformand Jutta Lundqvist Nielsen.

Administrationen havde bedt politikerne om at forholde sig til seks punkter. Og de blev alle vedtaget i enighed.

Her er de seks punkter.

  1. Udvalget tager iværksættelse af handlemuligheder inden for gældende rammer og retningslinjer til efterretning.
  2. Udvalget giver distriktslederne på dagtilbudsområdet kompetence til, i samarbejde med børn, familier og dagtilbudschefen at ændre åbningstider midlertidigt.
  3. Byrådet beslutter, om børn efter behov, kan forblive i dagplejen udover 2 år og 10 måneder, og at taksten herfor fastsættes som børnehavetakst.
  4. Byrådet beslutter, om der skal oprettes en garantiordning på dagtilbudsområdet.
  5. Byrådet godkender mulighed for at øge normeringen midlertidigt, såfremt det er nødvendig for at kunne tage imod alle børn, som har brug for et dagtilbud eller SFO.
  6. Byrådet godkender, at Børn-, Familie og Dagtilbudschefen henholdsvis Skole- og Ungechefen får kompetence til at foretage midlertidig nedlukning af kommunens dagtilbud og skoler ved akutte kritiske sundhedsmæssige forhold.

Der er også enighed i udvalget om efter behov at lade børn blive i dagplejen til børnehavetakst, hvis forældrene har svært ved at køre barnet til en børnehave. Og en garantiordning for børnene i SFO kan måske også lette presset, når forældrene vil være garanteret en plads, når de har behov.
– Og hvis der bliver pres på dagplejen, da vi vil undgå det 5. barn, vil vi tilbyde en vuggestueplads. Vi kan øge kapaciteten og så må vi ansætte os ud af det, siger Jutta Lundqvist Nielsen.

Men hvordan vil I skaffe medarbejdere. Alle kommuner har jo de samme problemer?
 – Vi ved, at der er ledige pædagoger på Fyn. Vi har allerede lagt annoncer ud. Og lige nu er vi ved at screene alle vores ledige for at se, om der er nogen blandt dem, der har kompetencer, vi kan bruge som f.eks. rengøring eller nogen med pædagogisk erfaring. Vi går først og fremmest efter nogen med kompetencer, da vi ikke bare skal opbevare børnene, men også arbejde pædagogisk, siger formanden.

Hun mener, at de kommunale institutioner generelt har kvadratmeter nok.
– Men da vi ikke vil gå på kompromis med sundhedsreglerne, kan vi i værste fald blive tvunget til at lukke nogle institutioner i en periode. Men i udvalget tror vi på, at vi kan løse det her, siger Jutta Nielsen.

Udvalget fik også en orientering om situationen omkring værnemidler. En medarbejder fra en anden afdeling er blevet udlånt til at stå for en fælles indsats i kommunen, så institutionerne ikke skal bekymre sig om det også.
– Alt det her betyder også, at vi kommer til at overskride vores budgetter, og vi ved jo ikke, hvordan vi bliver kompenseret, men vi er i en situation, som vi skal løse, så alle kan være trygge, siger Jutta Lundqvist.

Både økonomiudvalg og byråd skal forholde sig til problematikkerne den 30. april.

Udvalgsformand Jutta Lundqvist og resten af BUU-udvalget har tillid til, at kommunen kan løse pasningsproblemerne og samtidig opretholde en god hygiejne og pædagogisk pasning af kommunens mindste. Foto: Arkiv