En nabohøring på to er ikke tilfredsstillende og imod planloven

1
678

 – Jeg er forundret over hvordan man kan overse, at samtlige naboer skal høres hvis der skal ændres noget i lokalplanen for området, udtaler Anne Wolfenberg, der er bestyrelsesmedlem i Søbrinken Grundejerforening

Anne Wolfenberg, bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Søbrinken i Langeskov, er rigtig ked af sagen med udstykninger af grunde på de rekreative områder. De arealer mener grundejerforeningen skal bibeholdes. Sagen baserer sig på selve udstykningen af området tilbage i 90’erne, hvor der blev betalt en langt højere pris for grundene for netop at sikre det rekreative område på Søbrinken for fremtiden. Det bevidner grundejere i området, ligesom tidligere medlem af gamle Langeskov Kommunes kommunalbestyrelse Kaj Nielsen husker det, som udtalt i Fyens Stiftstidende i dag.

– Vi kendte overhovedet ikke til sagen med Søbrinken nr. 19 i vores grundejerforening, fortæller Anne Wolfenberg. – Vi blev opmærksomme på udstykningen, da man begyndte at sætte pæle op i området, og nogen begyndte at stille spørgsmålstegn til, hvad det var der foregik. Men da var det allerede for sent. Derfor har vi også sendt en klage på forholdet til kommunen, da vi ikke mener man her har gjort brug af god forvaltningsskik, ligesom det strider imod planloven.

Anne Wolfenberg har nu på vegne af Grundejerforeningen været i kontakt med kommunen af flere omgange og også søgt aktindsigt.

– Jeg er forundret over hvordan man kan overse, at samtlige naboer skal høres hvis der skal ændres noget i lokalplanen for området. I denne sag har man hørt to naboer, dem i nr. 17 og dem i nr. 9. Det ene par har aldrig modtaget noget høringsbrev fra kommunen, meddeler de, og Peter Hermansen i nr. 9 var på vej ud at rejse da han modtog brevet fra kommunen, og har derfor aldrig nået at svare, hvilket han i dag er rigtig ked af. Men på basis af to manglende tilbagemeldinger konkluderer administrationen, at naboer både er blevet hørt og ingen indsigelser har.

Ifølge Anne Wolfenberg kan kommunen slet ikke disponere over området når det angår forholdet mellem bebyggelse og frie fællesarealer, og det angives i planloven:
– De forbryder sig imod planloven og i den klage, vi nu har sendt til kommunen, mener vi heller ikke man har gjort brug af god forvaltningsskik, fordi der ikke er sørget for at spørge grundejerforeningen. Der står i planloven, at samtlige brugere og ejere af området skal høres, så alle grundejere burde have været hørt, siger Anne Wolfenberg.

Ligeså har man nu også indsendt høringssvar angående udstykningen af yderligere to grunde i området overfor det udstykkede nr. 19 i håb om at man kan stoppe udstykningen på de rekreative områder.

Anne Wolfenberg kan som tillægshistorie fortælle, at grundejere i området for år tilbage netop fik afslag fra kommunen om at bygge ud i baghaven, fordi lokalplanen ikke tillod det i forhold til de grønne fællesområder. – Så kommunen har på et eller andet tidspunkt været klar over det, men det er man så ikke længere. Det er en amatøragtig behandling af sagen fra kommunens side af, konkluderer Anne Wolfenberg.

Grundejerforeningen har nu forfattet et høringssvar til yderligere to grunde, som kommunen ønsker udstykket overfor den nu udstykkede Søbrinken nr. 19.

Udbuddet på Søbrinken 19, der altså er oprettet på et rekreativt areal, slutter i dag. Foto: Kerteminde Kommune