En forening, der aldrig går i stå

0
241

Vandreturen er det essentielle for Munkebo Fodslaw, men ligeså vigtigt er det sociale element, når man hygger sig sammen ved de mange arrangementer. Arkivfoto.

Corona-året 2020 er ikke en katastrofe for Munkebo Fodslaw, der oplever medlemsfremgang, på trods af en stime af aflysninger. En katastrofe, det ville det være, hvis et medlem blev smittet med COVID19 ved et arrangement i foreningen. Derfor fifler foreningen ikke med reglerne og sikkerheden.

Munkebo Fodslaw er med 296 medlemmer en af kommunen største frivillige foreninger, og mærker, ligesom alle andre foreninger, slagskyggen fra Corona, på trods af, at foreningens arrangementer foregår i det fri, hvor der er masser af frisk luft og plads.

– Vi har desværre måtte aflyse rigtig mange arrangementer, fortæller formand Niels Ole Jensen.

– Vi er jo mange, og der deltager altid mange på vores ture, så det har ikke været muligt at overholde forsamlingsforbuddet.

Den 12. marts lukkede Fodslaw ned, da et forsamlingsforbud på 10 personer gjorde det umuligt for foreningen at gennemføre de planlagte arrangementer. Den 8. juni blev kravet ændret til 50 personer, og så kom der atter gang i foreningen.

– Da oplevede vi, at medlemmerne strømmede til, så snart vi igen satte gang i aktiviteterne, fortæller Niels Ole Jensen.

Dækker hele kommunen

Munkebo Fodslaw er skabt i Munkebo, men i realiteten dækker foreningen hele kommunen, og er tæt på at være lige så stærk i Langeskov og Kerteminde som i Munkebo.

Nogle af de faste ture, er en lille vandretur hver mandag, og en lidt mere krævende tur hver torsdag. Disse ture går på skift mellem de tre hovedbyer, og typisk møder der 40- 50 personer hver gang.

Man kunne måske mene, at enhver bare kan gå sig en tur, når man har lyst og uden at være i en forening, funderer journalisten forsigtigt.

– Ja, men det sociale element betyder rigtig meget for os, fastslår Niels Ole Jensen.– Når vi er ude at gå, hygger vi os sammen på kryds og tværs. Snakken går livligt om alt, hvad der nu interesserer vores medlemmer.  Og ved siden af vandreturene, har vi arrangementer ved højtiderne, og også de populære rejser i ind- og udland.

Dårligt vejr er ingen hindring for en god vandretur. Formanden husker selv en gang, hvor han og hans hustru var på vej i bil til Kerteminde, hvorfra en vandretur skulle udgå.

– Det stod ned i stænger, husker Niels Ole Jensen, – Og på vejen snakkede vi  da også om, at turen muligvis ikke blev til noget, men arrangøren mødte op med regntøj og paraply, og vi kom afsted. Mens vi gik, klarede det også op, og vi fik en rigtig god tur ud af det.

Kontingentet i Munkebo Fodslaw er på 300 kroner om året for det første medlem i en husstand. De næste fra samme husstand betaler kun 100 kroner.

Ingen medlemsflugt

Med så mange aflyste arrangementer, kunne man måske frygte en medlemsflugt fra foreningen, men det har slet ikke været tilfældet.

– Tværtimod er vi også i år blevet lidt flere, siger Niels Ole Jensen med et smil. – Foreningen vokser støt og roligt år efter år, og det har Corona ikke ændret på.

Kalenderen med aktiviteter i foreningen er sprængfyldt, men formanden giver ikke indtryk af at lide under arbejdspresset

– Nej, vi er i den heldige situation, at vi har mange aktive medlemmer, der gerne bidrager med det, de kan. Vi har ni i vores bestyrelse, men der er rigtig mange andre, der tager ansvar for forskellige opgaver. Nogen laver vores blad, nogle tager sig af it-opgaver, og sådan er alle opgaver fordelt. Der er fx også altid et mening medlem, der påtager sig ansvaret for vores ture. Den ansvarlige fastlægger ruten og går forrest. De store rejser ud af landet, er dog lagt i hænderne på professionelle rejsearrangører.

Reglerne bøjes ikke

I oktober blev forsamlingsforbuddet igen strammet, og det blev nødvendigt at aflyse en mængde arrangementer. I princippet kunne vandreture gennemføres, hvis foreningen valgte at sende deltagerne ud i hold på ti, men i Munkebo Fodslaw har man valgt ikke at forsøge at bøje reglerne.

– Vi vil ikke løbe nogen risiko, siger Niels Ole Jensen.

– Det, der virkelig ville være en katastrofe var, hvis et medlem blev smittet på en af vores ture. Vi har mange seniorer blandt medlemmerne, og der er selvfølgelig også nogle, der har sygdomme, som gør, at de er i risikogruppen. Vi ved, at i det øjeblik, vi igen åbner op for aktiviteter, så vil medlemmerne strømme til. På en af vores ugentlige ture møder der nemt 50 medlemmer op.

Juleafslutningen den 21. november er aflyst. Det er et arrangement, der normalt samler op mod 150 medlemmer. Julemotionsturene den 22. november og den 27. december bliver heller ikke gennemført, men der er håb om, at vinterturen Kertinge Nor rundt den 28. december kan blive til noget. Turen er på 26 kilometer, for de, der vil gå længst.

Dårligt vejr er normalt ingen  hindring, men dog hedder det netop ved denne  tur: ” Vandringen gennemføres ikke ved snestorm, isslag eller andet ekstremt vejr” .