Det ville Enhedslisten vide:

0
224
 - Der er svar, som I er nødt til at give, sagde Jutta Lundqvist Nielsen (Ø): I sagsfremstillingen står der, at ”formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af ny boligbebyggelse samt bylivsskabende funktioner såsom cafe og restaurant samt privat og offentlig service”. I svar til indsigelserne påpeges det, at det vil skabe risiko for [...]

 

Du skal være logget ind for at læse denne artikel!