Der skal være styr på de store elevers tilbagevenden

0
218

Skolechef Annemette Winther forstår godt forældres frustration, men hun er også sikker på at der er orståelse for, at man ønsker en sikker genstart for eleverne. Foto: Susanne Krøyer

Siden den 7. maj har man vidst, at de store elever kunne vende tilbage. Man har bare ikke fået udstedt retningslinjer for det

Allerede den 7. maj kunne skolechef Annemette Winther melde ud på Kerteminde Kommunes hjemmeside, at man fra den 18. maj kunne byde de store elever velkommen tilbage i folkeskolen. For det var der blevet sagt på dagens pressemøde med regeringen. Allerede dengang var man klar over, at der ville blive en del praktiske opgaver og udfordringer, og det blev meddelt, at man forventede at kunne åbne den 18. maj.

Men efterfølgende blev der stille og man satte sig i venteposition i forhold til retningslinjer man kunne tage eleverne tilbage på. Den 12. maj må Annemette Winther igen gå til tasterne og informere om, at den genåbning, man havde håbet på at kunne foretage den 18. maj nok ville blive udskudt til den 25. maj.

– Vi har endnu ikke har modtaget de retningslinjer, der fastlægger de hygiejnemæssige forhold for genåbning, og vi kan derfor konstatere, at vi ikke kan nå at få alle praktiske forhold klar til på mandag. Der er for mange praktiske forhold omkring hygiejne, lokaler og rengøring, som vi ikke kan have klar, meddelte hun derfor for blot to dage siden.

– Meldingen fra statsministeren er, at vi MÅ åbne fra den 18. maj, udtaler Annemette Winther til Kjavis.dk. – Vi har siden vi fik oplyst denne dato været inde og se på hvad der skal til for at kunne genåbne på en forsvarlig måde. Men vi har altså brug for rammer, bekendtgørelser, lovgivning – et eller andet der viser os under hvilke forhold vi kan gøre det, siger hun om ikke bare selv at kunne afgøre hvad man skal gøre lokalt. – Men vi har intet fået.

Når man engang modtager retningslinjerne skal hver skole lave en plan for lokaleanvendelse, hygiejnebehov, rengøring osv. – Når den plan foreligger går der en 4-5 dage førend vi kan garantere, at den plan kan realiseres, forklarer hun om den forhåbentligt snarlige åbning for kommunens store elever.

Der er lige nu flere lærere end sædvanligt omkring de små elever, der har været fordelt ud på to og tre klasseværelser grundet afstandskrav. De skal formodentligt rykkes sammen igen førend der overhovedet kan blive plads til de store.

– Vi skal have nye retningslinjer, appellerer hun. – For vi ved ingenting.

Er der forståelse fra forældrenes side overfor at man ikke kan genåbne mandag den 18. maj?

– Jeg tror nu nok der er forståelse overfor det at vi vi vælger at gøre som vi gør, siger Annemette Winther. – Jeg oplever, at der naturligt er nogen som er utålmodige og de reagerer. Og de kanaler man kan reagere igennem er ofte sociale medier, pressen og politikerne. Et meget naturligt mønster, forklarer hun.

Hun har også forståelse for den frustration der måtte være:
– En skole er jo lovgivningsmæssigt gennemreguleret på alle leder og kanter, og det er jo ikke nødvendigvis en viden man lige ligger inde med, og  heraf frustrationen.

– Men uden retningslinjer er det ikke sikkert at genåbne for de store elever, vurderer hun.

Kommer retningslinjerne inden torsdag, som man er blevet lovet, da forventer man at det vil kunne lade sig gøre at genåbne mandag den 25. maj, slutter skolechefen.