Debat: “30 millioner kroner om året vi ikke anede noget om”

6
3409
Img 1230

Michael Nielsen, Medlem af Ældre,- Handicap – og Sundhedsudvalget. Foto: privatfoto

Man kan i dagens avis igen læse, at vikarudgifterne suser afsted, og ser ud til at være ude af kontrol.

Vi står i kommunen og ser ind i en mere dunkel fremtid. Der skal spares og der skal laves bufferpuljer. For ældre/handicapudvalget er det flere millioner vi snakker om, og det kan, hvis vi ikke ændrer kurs, ikke undgå at få personalemæssige konsekvenser.

Men når man ser på vores fraværsstatistikker, så ligner det, at der her er muligheder for, at finde en meget stor del af vores potentielle besparelser.

5,5% bruger vi på vikarer om året, tæt på 30 millioner!!!!! Altså 30 millioner!!! Jeg må sige jeg er i chok, som medlem af udvalget med det politiske ansvar, så føler jeg mig ingenlunde orienteret på en ordentlig måde! På landsplan bruger man 3,7 %, så vores kommune ligger MARKANT over landsgennemsnittet.

Vi må på baggrund af de tal, konkludere at vi har noget som er helt galt i vores drift af området. Jeg tror ikke på, at vores medarbejdere er dovne eller ikke kan lide deres job. Det er noget andet, som er helt galt.

OG af alle de ting vi bruger tid på at analysere, og forsøge at ændre, så bør det her så absolut være den største opgave! Punktum
Hvem som bærer det ansvar, kan være svært at svare på, men som menigt medlem af udvalget, så står jeg tilbage, og tænker at her burde vi have en politisk ledelse, som bruger mere tid på grave i sit
ansvarsområde. Men når man samtidig har fuldtidsarbejde i København som medlem af Folketinget, så kan det jo være svært!

Men altså, man får et højt honorar som formand, og så forventer jeg altså, at han (læs, Jan Johansen), selv spørger ind og søger svar. Så det netop er ham, som kan sætte en dagsorden, og at det ikke sker på baggrund af en avis som søger aktindsigter. Jan nævner altid igen og igen den store fordel det er at han sidder i Folketinget, fordi det giver ham adgang til alle data og gode løsninger fra andre dele af
landet.(??)

Nu er det alvor, og jeg håber at formanden på næste møde er klædt godt på, og tager den politiske ledelse på dette, vigtige punkt!

Michael Nielsen, medlem af Ældre, – Handicap – og Sundhedsudvalget

Henriettevej 5, 5550 Langeskov

De artikler der refereres til i ovenstående debatindlæg kan findes her: https://kjavis.dk/855-millioner-kroner-brugt-paa-vikarer-siden-2020-tallene-er-stigende/

Og her: https://kjavis.dk/ansat-i-aeldreplejen-taget-staar-stadigvaek-og-det-forstaar-jeg-ikke-fordi-fundamentet-det-er-slidt/