De store klasser er tilbage på mandag den 25. maj

2
339

Hindsholmskolen i Dalby. Foto: Emil Andresen

Langt størstedelen af kommunerne har kunne byde de ældste elever velkommen tilbage til skolen mandag eller tirsdag i denne uge. I Kerteminde Kommune venter man af rengørings- og sikkerhedsmæssige årsager til næste uge

Forskudte mødetider, kombination af fremmøde, ekskursioner og fjernundervisning, separate indgange til klasseværelser, og mindste klasser om formiddagen og ældste klasser om eftermiddagen. Løsningerne på at få landets 6.-10. klasseeleverne tilbage i folkeskolen er mange og forskelligartede, men 59 ud af 60 kommuner har mandag eller tirsdag i denne uge kunne byde eleverne tilbage. Det viser en rundspørge blandt kommunerne, som Kommunernes Landsforening (KL) har lavet.

Kerteminde Kommunes skolechef Annemette Winther kunne dog i sidste uge meddele, at eftersom retningslinjerne fra regeringen var kommet ret så sent, så kunne man her i kommunen ikke nå at forberede en forsvarlig genåbning for de store elever.

– På skoleområdet havde man håbet på at få alting klar til gensyn mandag den 18. maj, som statsministeren havde meldt ud som den tidligst mulige dato for genåbning. Men for at sikre trygge og sikre rammer er det vigtigt at fastlægge de hygiejnemæssige-, praktiske- og pædagogiske forhold. De ligger nu klar, og skolerne genåbner den 25. maj for de ældste elever. Skolerne har i denne uge, i det omfang det lokalt er muligt med nuværende rengøring, fysiske ramme m.m., inviteret eleverne til aktiviteter som understøtter socialt samvær og givet mulighed for at fortælle nærmere om, hvordan deres hverdag ser ud, meddeler Kerteminde Kommune.

Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, siger om genåbningen for de store elever. – I alle kommuner har ledere og medarbejdere arbejdet benhårdt på at få gjort skolerne klar til at åbne for de store klasser, og jeg tror, at det har været et meget glædeligt gensyn for dem, der er mødt ind. De unge har ydet store sociale ofre under coronakrisen, og selvom hverdagen, de nu vender tilbage til, ikke er helt, som de kender den, så glæder det mig, at de nu får 5-6 uger sammen med kammerater og lærere inden skolernes sommerferie.

En anderledes skoledag venter
En stor andel af kommunerne kombinerer fortsat fjernundervisning og fysisk fremmøde for de ældste elever, og det er fortsat nødundervisningsbekendtgørelsen, der gælder. Kommunerne arbejder på løbende at øge timetallet.

– Alle elever vil opleve færre timer med færre forskellige lærere, pædagoger og fag, mere undervisning udendørs og skrappe krav til hygiejne og håndvask. Heldigvis har vi en række erfaringer fra første fase af genåbningen, som vi kan trække på lokalt, så vi kan skabe en god ramme om skoledagen, siger Thomas Gyldal Petersen.

Behov for afklaring af næste skoleår
KL-udvalgsformanden håber, at de nye sundhedsfaglige retningslinjer holder helt frem til sommerferien, så skolerne kan koncentrere sig om børnene og undervisningen og i mindre grad bruge tid på skiftende retningslinjer. Men samtidig understreger han, at der er behov for en hurtig afklaring af næste skoleår.

– I en normal virkelighed ville skolerne allerede være langt i forberedelserne af næste skoleår. Af helt naturlige årsager er den proces jo vanskeliggjort i år. Men vi har brug for hurtigst muligt at få en melding fra regeringen om, hvilken hverdag skolerne skal forberede sig på efter sommerferien, så vi kan komme i gang med det ret store puslespil, som planlægningen af et skoleår er, siger Thomas Gyldal Petersen.