Covid-19 har ført til positive forandringer i skolen

0
279

Kerteminde Byskole bliver aldrig helt den samme efter Corona. Foto: Arkiv.

Corona og Covid-19 har været en kæmpe udfordring for hele samfundet, men på nogle områder har det ført til uventede forbedringer.

– Nogle gange er det slet ikke så tosset at blive tvunget til at tænke anderledes, siger Jesper Bech Madsen, skoleleder på Kerteminde Byskole. – Hos os har det fx ført til flere ændringer i vores dagligdag, som vi faktisk er ret glade for.

Jesper Bech Madsen fremhæver tre forandringer i skolens hverdag, som følge af Corona.

Den ene forandring går ud på, at alle elever, uden undtagelse, nu skal ud i frikvartererne.

– Tidligere kunne 7. – 9. klasserne blive inde i frikvartererne, og måske er der nogle af dem, som ikke er så glade for, at de skal ud, men faktisk kan vi konstatere, at det har ført til færre konflikter eleverne imellem, og at det i det hele taget har en positiv effekt, at alle kommer ud i den friske luft, i stedet for at de bliver siddende på deres pladser, og bruger tiden på mobilen eller iPad. Nu kommer de udenfor, og mange går uvilkårligt i gang med nogle fysiske aktiviteter, fx boldspil.

– En anden forandring er, at vi bad forældrene om at blive udenfor skolen. Når de kommer om morgenen, var der mange forældre, der fulgte de yngste elever helt ind til klasselokalet. De kombinerede det måske med en snak med læreren, og der blev sagt farvel til børnene i døren ind til klasselokalet. Nu siger man farvel udenfor, og det giver en mere rolig begyndelse på skoledagen, både for lærere og elever.

– Endelig er vi blevet meget bedre til at komme udenfor i skoletiden. Vi bruger vores omgivelser, såsom skovene, strandene, Sybergland og, ikke mindst, skolens eget udeområde på Tårup Strandvej. Det resulterer i andre måder at gribe undervisningen an på i mange forskellige fag – samfundsfag, matematik, dansk osv.. Også den side af sagen har givet nogle udfordringer, men hovedindtrykket er, at det fungerer godt, og det er nu sådan, at alle klasser skal bruge mindst fem dage i løbet af skoleåret, på undervisning ude i omgivelserne.

Undervisning ude i omgivelserne er blevet mere almindeligt pga. Corona. (privatfoto).

– Som sagt fungerer det godt, og det er muligt, at vi fortsætter på samme måde, også selv om Corona bliver lagt bag os. Til foråret evaluerer vi, hvordan det er gået, og afgør så hvorvidt vi forsat skal satse på at bruge det omgivende samfund mere aktivt i undervisningen, fortæller Jesper Bech Madsen.