Coronavirus sender nedrivning af silo og etablering af infrastruktur på standby

0
287

Siloen får lov til at blive stående sommeren over. Corona-virussen har gjort det besværligt at opfylde tidsfristerne. Den skulle have været revet ned senest 30. juni. Foto: Susanne Krøyer

Nu bliver der udarbejdet et nyt udbudsmateriale, hvor man får mulighed for at rette småfejl. Det sker med samtykke af de  8-9 firmaer, der var med til besigtigelsen for nylig. Så skulle arbejdet gerne gå i gang til efteråret

Corona-virussen sender nedrivning af silo m.m. på standby. – Vi udsender et nyt udbud. Og så kan arbejdet forhåbentlig gå i gang til efteråret, siger kommunaldirektør Tim Jeppesen. Foto: Emil Andresen

Den 30. marts skulle man i byrådssalen have åbnet de tilbud på etableringen af infrastruktur og nedrivning af siloen, der måtte være kommet.

Men reglerne om, hvor mange mennesker, man må være samlet, ville have besværliggjort proceduren. Og de tidsfrister, der var i tilbuddet, ville i disse corona-tider have været svære at overholde.
– Vi har måttet erkende, at koordinering i forvaltningen omkring disse ting, jo også er blevet meget besværligere i og med, at vi ikke bare kan sætte os ned og holde et møde. Derfor ville det ikke være realistisk, siger konsulent Leif Hansen, fra sin hjemmekarantæne.

Kommunaldirektør Tim Jeppesen, siger, at man er kommet frem til løsningen med at udskyde udbuddet i samråd med de 8-9 firmaer, der for nylig var med til besigtigelse af de arealer, udbuddet omfatter.

En anden faktor, der har spillet ind, er ifølge kommunaldirektøren, at nedrivningen skulle have fundet sted midt i sommermånederne. Nedrivningen skulle have været færdig senest 30. juni.

Man ved jo ikke endnu, hvor længe vi danskere skal holde os hjemme og i små grupper, men måske kommer der stadig turister til Kerteminde til sommer
– Derfor vælger vi nu at skubbe hele projektet til efteråret. Det giver os også mulighed for at få rettet småfejl, som vi kunne have rettet med såkaldte rettelsesblade. I stedet udsender vi et nyt udbud, siger Tim Jeppesen.

Byrådsmedlemmerne blev orienteret om udskydelsen via mail fra kommunaldirektøren i går.

Corona-virussens hærgen kunne jo også være kommet til at betyde, at en eventuel entreprenør overhovedet ikke kunne komme til at arbejde.

Jesper Schmitz, bygherre på projektet, sagde også for nylig til kjavis.dk, at han skulle tale med kommunen om forskellige ting, før han kunne sige, om han ville byde. Og tilføjede, at det var meget besværligt i disse tider.

– Og det er fuldstændig rigtigt, siger Leif Hansen.