Coronaen er ved at lægge kommuneskolerne ned

0
567


Billedet her fra Hindsholmskolen symboliserer meget godt manglen på børn og lærere i kommunens skoler. Corona rammer hårdt, så næsten halvdelen af lærerne og ligeså mange børn er hjemsendte. Nogle er syge, andre er isolation, fordi et medlem af husstanden er syg. Foto: Emil Andresen

Skolerne kæmper for at give børnene en meningsfuld hverdag, men det bliver sværere og sværere. Og det er næsten umuligt at skaffe vikarer

Chefen for skolerne, Annemette Winther, roser medarbejdere og ledere for at kæmpe så ihærdigt for at give børnene en så god skoledag, som muligt. – Men det er virkelig svært i øjeblikket, erkender hun. Foto: Arkiv

Kerteminde Kommunes skolevæsen er lige så hårdt ramt, som man ser det i andre kommuner.
– Alle skoler er ramt. Der er både mange børn syge, og mange medarbejdere er fraværende, enten fordi de er syge selv, eller fordi de har en i husstanden, der er syg og derfor må de jo blive i isolation hjemme, og på den måde bliver vi dobbelt ramt, siger Annemette Winther, der er chef for området Unge og Skole.

Hun fortæller, at man på skolerne forsøger at finde på andre aktiviteter eller udskyde ting til senere tidspunkter. Projektundervisning er under overvejelse. Her kan en fraværende lærer godt undervise eleverne på skolen.

Men i øjeblikket er situationen den, at halvdelen af lærerne er hjemme.

Annemette Winther siger tørt, at det i øjeblikket er nemmere at være chef end at være skoleleder. –
Men jeg vil gerne rose lederne og medarbejderne. De gør en kæmpe indsats for at give børnene en god skolegang, og vi kæmper jo for at kunne holde åbent, da det er så vigtigt, at børnene kan komme i skolen. Hvis vi lukker, er det fordi sundhedsmyndighederne gør det af hensyn til folkesundheden. Vi kan ikke bare lukke ned, siger Annemette Winther.

Det er alle klassetrin, der er ramt, men i kommunen er det politikken, at man prioriterer afgangseleverne.
– Vi vil gøre alt for, at de kommer godt igennem. Derfor prioriterer vi 9. klasserne, 8. klasserne og eksamensfagene, men vi forsøger også at give de andre elever en god skoledag.

– Kan I ikke bare få vikarer ind og hjælpe til?

Man kan næsten høre sukket i telefonen.
-Nej, det kan vi ikke bare. Alle leder jo efter vikarer, og de fleste er allerede i arbejde, og så mange vikarer går der altså ikke rundt, siger skolechefen.

Overordnet kæmper man for at give børnene en god dag i skolen, men naturligvis under andre vilkår. Og man er villig til at gå langt for at kunne blive ved med at holde åbent.

SFO’erne er naturligvis også ramt.  Her er normeringerne anderledes. Der er færre voksne til flere børn.
– Men vi sender ikke børn hjem, og indtil videre har vi heller ikke opfordret forældrene til at lade børnene blive hjemme. Men vi kan ikke garantere, at børnene møder kendte ansigter i pasningen, og så kan det jo være, at nogen forældre vil foretrække at holde børnene hjemme, men presset vil ikke komme fra os, siger Annemette Winther.

Den nationale isolationspolitik, som flere steder bliver kritiseret, betyder helt klart store problemer for skolerne. Der går faktisk lærere hjemme, som ikke fejler noget. Og det er nogle af dem, der kan komme i spil med fjernundervisning.
– Vi har ikke brugt det i stor stil endnu, men det kan jo blive nødvendigt, erkender skolechefen.