Besøg både ude- og indendørs på plejehjem muligt fra torsdag

1
202

Fra på torsdag er der mulighed for, at ældre på plejehjem igen kan invitere besøgende indenfor på matriklen. Foto: RMJ

Fra torsdag den 2. juli kan der, som udgangspunkt, frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker, meddeler Sundheds- og Ældreministeriet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne, og hensigtsmæssig adfærd under Covid-19-epidemien, skal dog stadig følges.

I tilfælde af lokale smitteudbrud, som det vi fx for nyligt har set i Hjørring, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det kan således blive aktuelt at lave et nålestikspåbud, hvor man kortvarigt lukker ned, fx ved mistanke om smitte, øget risiko for smitte på en institution, eller hvis antallet af smittede personer i en kommune er højt.

Beboere på landets plejehjem, patienter på sygehuse mv., der siden marts måned har været underlagt besøgsrestriktioner, kan se frem til, at der åbnes endnu mere op for besøg.

– Besøgsrestriktionerne blev indført for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod Coronavirus. Jeg er helt klar over, at det har haft store menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og patienter og deres pårørende. Med vores offensive teststrategi, intensive smitteopsporing og mulighed for midlertidigt at gribe ind, hvis der blusser smitte op, har vi de nødvendige værktøjer til at sikre, at beboere og patienter i Danmark, nu kan modtage besøg i endnu større omfang, siger Magnus Heunicke.

Ministeren lægger vægt på, at der fortsat vil være stort fokus på at forhindre smittekæder i at opstå.

– Vi har i den seneste tid set smittekæder opstå forskellige steder i samfundet. Det vidner om, at epidemien stadig er i vores samfund. Men vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at undgå smitte på bl.a. sygehusene og plejehjemmene. Derfor er det så vigtigt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd følges, og at vi fortsat benytter redskaber som test, opsporing og isolation, siger Magnus Heunicke.

Det er vigtigt, at man ved besøg som pårørende til ældre på plejehjem, og ældre i eget hjem, får mulighed for at tilgå mundbind og evt. andre relevante værnemidler, hvilket også indgår i aftalen om initiativer for svækkede ældre, i forbindelse med Covid-19.