Strid om salg og udstykning af grunde på Søbrinken i Langeskov

0
345

Det er området her ved Søbrinken i Langeskov hvor der indtil videre er udstykket en grund, og der undersøges nu om der kan udstykkes yderligere to på et rekreativt område. Foto: Kerteminde Kommune

Administrationen undlod at spørge grundejerforening inden man gik i gang med udstykning af grund på rekreativt område ved Søbrinken i Langeskov – nu har personer i grundejerforeningen startet en underskriftsindsamling

– Du kan nok høre på min tale, at jeg er en kende irriteret, siger Torben Ørvad, bosat på Søbrinken i Langeskov, og den ene af de to initiativtagere til underskriftsindsamlingen Bevar de rekreative grønne områder og den sikre skolevej på Søbrinken i Langeskov, der siden den 25. april har indhentet 95 underskrifter fra borgere i området. Borgere, der dengang de købte grunden fik fortalt af ejendomsmægleren, at der ikke ville blive bygget på området, hvilket var en af de vigtige faktorer for at købe huset. Det samme fortæller Torben Ørvad om købet af sit hus:

– Det stod i salgsopstillingen på mit hus, at de rekreative områder ville bestå. Det var jo en investering i at børnene havde et sikkert område at færdes på, ligesom man i grundejerforeningen tilbage i 90’erne gav ekstra penge for, at der netop ikke ville blive bygget på de rekreative områder. Vi mente derfor ikke at det var tilladt at bygge på området.

Torben Ørvads grund er ikke en del af omtalte lokalplan, men eftersom han er en del af grundejerforeningen har han samme ønske for at bevare det rekreative område.

– Jeg undrer mig over, at man ikke kontakter den grundejerforening, der skal varetage omtalte lokalplan, der nu bygges under. Vi håber selvfølgelig, at kommunen dropper projektet når de ser vores høringssvar, slutter en stærkt utilfreds Torben Ørvad.

Lokalplanen siger ikke noget om forhøjede grundpriser
Men det står ikke skrevet i lokalplanen, at der er betalt ekstra for at de grønne områder kunne bevares, mener Jesper Hempler (F), formand for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget:
– Der står ikke noget i lokalplanen om, at man har betalt mere for at beholde de grønne områder. Det får jeg først for øre nu hvor sagen rejses, og eftersom det ikke står nogen steder har ingen politikere været klar over, at det kunne forholde sig sådan.

– Det her er en byrådssag, der så vidt jeg ved er startet i Arbejdsmarkedsudvalget, fordi man her har arbejdet med byggegrunde.

Salget af Søbrinken 19 har dog allerede været i høring, og grunden er lige nu i udbud på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

Forud for sagen går netop en drøftelse på et lukket punkt, forklarer Jesper Hempler:  – Vi behandlede sagen i januar 2020 på et byrådsmøde på et lukket punkt, og her handlede sagen om hvorvidt vi ville sætte en grund på Søbrinken i udbud. Administrationen fortæller os her, at det ikke vil være i strid med lokalplanen, og at naboerne var blevet hørt, og så forliger vi politikere os jo med, at alt er i orden.

Hvad politikerne ikke vidste var, at sagen ikke helt forholdt sig sådan, inden de alle 25 sagde ja til udbuddet.

– Vi kan jo konstatere, at det ikke er grundejerforeningen der er blevet hørt, og det er ærgerligt. Så havde det måske set lidt anderledes ud. Man skulle jo mene at administrationen havde gjort deres arbejde. Det er da en rigtig irriterende sag.

Dejligt at folk vil bygge og bo i Langeskov
– Det glæder os jo kun når folk forespørger på grunde i Langeskov, fordi de gerne vil bo der, siger Thomas Lindevang (C), der selv er opvokset i Langeskov, og som sidder i Arbejds-, Erhvervs- og Vækstudvalget, hvor man også har med bosætning at gøre.

– Vi satte vores lid til administrationen i den her sag, siger Thomas Lindevang om salget af Søbrinken 19. – Det der er væsentligt er, at vi på et udvalgsmøde forelægges af administrationen, at en person gerne vil købe den her grund. Vi kigger på det politisk, og vi sætter vores lid til at administrationen kigger på, om der er noget til hinder for det i servitutter og lokalplan, ligesom de skal høre naboerne. En normal procedure, fortæller Thomas Lindevang.

– På et byrådsmøde får vi sagen forelagt, og at der ingen indsigelser er. Og det er jo hele byrådets beslutning at sælge. Som politikere spørger vi ikke vores embedsfolk, om de nu har gjort deres arbejde ordentligt. Men jeg synes måske man skulle have spurgt nogle flere end de to, man nu har spurgt.

Thomas Lindevang kender udmærket godt området på Søbrinken, og han spørger derfor administrationen tilbage i januar hvorvidt der er yderligere grunde der kan sælges i området, eftersom der ingen indsigelser er.
– Det er her mit navn kommer ind, fordi jeg spørger ind til en dispensation til indkørselsforhold til de to matrikler man yderligere ønsker udstykket. Det handler ikke om en dispensation til at overbebygge grønne områder, siger han om ikke at have været idémager bag salget af grunde på Søbrinken men understreger, at det beror på at fælles beslutning i byrådet.

Thomas Lindevang understreger også, at man i byrådet ikke har været bekendt med, at der skulle have været betalt ekstra for at friholde de rekreative områder fra at blive bebygget, eller at der skulle have været lavet en aftale med kommunen.

– Jeg har fuld respekt for at man værner om noget man fornemmer ejerskab på. Jeg kunne ønske mig en saglig dialog omkring emnet.

– Vi politikere gør jo ikke noget for bevidst at irritere borgerne. Er reglerne overholdt og der ingen indsigelser er, så er det jo sådan set fint, men nu kommer indsigelserne på bagkant, og vi skal stoppe salget hvis der er overtrådt regler, det er klart, slutter Thomas Lindevang.

Høringsfristen er nu udsat til midt i maj.