Anne Fiber langede ud efter forvaltningen: ”Det passer ganske enkelt ikke”

0
1138

Konservatives Anne Fiber kritiserede i skarpe vendinger administrationen i Kerteminde Kommune. Sagsfremstillingerne i forbindelse med sagen om Skovløkke Frilandsgrønt har ifølge Anne Fiber været alt for ensidige. Hun mener også, at de fejlagtigt har konkluderet, at alt andet end et afslag ville være ulovligt.

Img 0884

Konservatives Anne Fiber beskyldte administrationen for at levere ensidige og fejlagtige konklusioner i sagsfremstillingerne om Skovløkke Frilandsgrønts vejbod. Foto: Arkiv

”Er det vores forvaltning, der skal vurdere, hvad vi vil med vores kommune. Eller er det os politikere, der skal sætte en retning? Spurgte Anne Fiber retorisk i sin tale.

På byrådsmødet i aftes holdt konservatives Anne Fiber en lang tale om sagen om Skovløkke Frilandsgrønt. Årsagen er, at Ankestyrelsen har bedt Kerteminde Kommunes byråd om at forklare, hvorfor politikerne har besluttet af lovliggøre vejboden, ved at give en landzonetilladelse, når nu forvaltningen havde vurderet, at det ville være i strid med loven.

– Tænk sig, at et lille træskur med nogle perlesten kan skabe så meget røre i vandene, indledte Anne Fiber.

Da et flertal i Plan- og Teknikudvalget i juni måned besluttede at tildele en landzonetilladelse til Skovløkke Frilandsgrønts vejbod, stod der sådan her i sagsfremstillingen:

” Hvis der meddeles en landzonetilladelse, vil denne være i strid med lovgivningen. Der skal derfor gøres opmærksom på, at politikere kan ifalde personligt erstatningsansvar for deres beslutninger, hvis der handles i strid med lovgivningen”

Alligevel besluttede Anne Fiber, Lars Ole Valsøe og Bettina Eriksen at stemme imod administrationens anbefaling om et afslag. Afslaget var allerede skrevet og lå som bilag til sagen.

Anne Fiber sammenlignede i sin tale lovgivningen på området, som er planloven, med færdselsloven. Der er elementer, der ikke er til fortolkning. I færdselsloven er det ikke til debat, om du skal stoppe for rødt lys. Det skal du. Punktum. Der er dog også elementer i færdselsloven, der beror på en konkret vurdering. ”Kør efter forholdene” er et begreb, der er at finde i færdselsloven. Det beror på en vurdering af de konkrete forhold. Hvis det sner, der er tåget eller der er andre forhold, der gør det uhensigtsmæssigt at køre de tilladte 80km/t på landevejen, vil det være en konkret vurdering, om man i stedet skal køre 40km/t eller 60km/t. Sådan mener Anne Fiber også, det er med planloven.

– I Plan- og Teknikudvalget sagsbehandler vi nærmest hele tiden. Og det er store som små sager. Sager, hvor lovgivning ikke er super konkret, og hvor svaret dermed ikke er givet på forhånd. Vi forholder os til mange forskellige ting, og drager en konklusion. Med andre ord laver vi konkrete vurderinger hele tiden. Vi kører efter forholdene, sagde hun og fortsatte

– Loven lægger egentlig heller ikke op til at man ikke må bygge i landzonen. Det skal bare være velovervejet

Administrationen i Kerteminde Kommune har blandt andet lagt en afgørelse fra Middelfart til grund for deres vurderinger af sagen om Skovløkke Frilandsgrønt. I den sag blev der givet afslag til vejboden af Middelfart Kommune. En afgørelse som Planklagenævnet efterfølgende stadfæstede. Sagen fra Middelfart er bare slet ikke sammenlignelig med sagen om Skovløkke Frilandsgrønt, mener Anne Fiber

– En sagsfremstilling skal være objektiv. Alligevel står der f.eks., at man har indhentet svar fra forskellige eksperter, og at de alle ”entydigt svarer at administrationens vurdering i sagen er korrekt”. Men det passer ganske enkelt ikke. Den pågældende sag omhandler en et skur opsat 400 m fra en ejendom. Og i afgørelsen fra Planklagenævnet bliver det nævnt flere gange, at ”Vejboden kan tillades, hvis den opføres i tilknytning til denne ejendoms bygninger”. Denne sags vejbod i Birketved, ligger ikke 400 m væk. Men 12 m fra eksisterende bebyggelse. Dvs. i tilknytning til det eksisterende.

Efter sin tale takkede Anne Fiber Økonomiudvalget for at bakke op om hendes udkast til svar til Ankestyrelsen og meddele af Konservative stemte for forslaget.

Det forhindrede dog ikke hendes partifælle, Lars Ole Valsøe i at sende endnu en stikpille afsted mod administrationen i Kerteminde Kommune.

– Jeg er to gange tidligere blevet gjort opmærksom på, at der var sager, hvor alt andet end et afslag ville være i strid med loven af vores administration. I begge sager viste det sig, at den tog fejl. Nu har jeg lige været på Læsø, hvor planloven også gælder, og der er masser af vejboder, der sælger både brænde og tøj, forklarede han.

Byrådet vedtog at sende Anne Fibers forslag til svar til Ankestyrelsen med den tilføjelse at borgmester Kasper Ejsing Olesen også havde været i kontakt med minister Louise Schack Elholm om sagen. Det vedtog byrådet med stemmerne 23-2. Terje Pedersen og Heino Salling stemte imod. De ville i stedet have sendt direktionens forslag til et svar, som ville omgøre den politiske beslutning om at give Skovløkke Frilandsgrønt en landzonetilladelse til vejboden.