Administration betaler regning for budgetforlig

0
775

Samtlige ni politiske partier i Kerteminde Byråd står bag budgetforlig, der indeholder besparelser på 16 millioner kroner til næste år, men også investeringer i blandt andet børn og unge, bibliotek, svømmehal, lokaltrafik og plejehjem

Kerteminde Rådhus

Direktionen med kommunaldirektør Inger Marie Vynne i spidsen skal nu udmønte besparelser på 16 millioner kroner på administrationen i 2024. Året efter, i 2025, skal der spares 20 millioner på både Kerteminde Rådhus, de kommunale institutioner, fælles fynske selskaber samt Fjord & Bælt, Naturama og Østfyns Museer. Foto: Arkiv

Administrationen på både Kerteminde Rådhus, de kommunale institutioner, de fælles fynske selskaber samt Fjord & Bælt, Naturama og Østfyns Museer kommer til at betale den største del af regningen for at få Kerteminde Kommunes budget for 2024 til at hænge sammen.

Ifølge det budgetforlig, som alle byrådets ni partier står bag og som blev præsenteret ved et pressemøde torsdag eftermiddag, skal der spares 16 millioner kroner på administration næste år.

Hvor pengene helt konkret skal spares, har politikerne ikke taget stilling til, men overlader spørgsmålet til direktionen med kommunaldirektør Inger Marie Vynne i spidsen. Hvis besparelserne kan resultere i serviceforringelser, skal de først forelægges de enkelte fagudvalg.

Kvalitet trods besparelser

Flere politikere lagde ved præsentationen af budgetforliget dog vægt på, at besparelser på administration ikke nødvendigvis er ensbetydende med serviceforringelser. Bettina Eriksen (LA) pegede således på, at der kan opnås besparelser gennem afbureaukratisering og effektivisering.

– Vi har evidens for, at man kan spare ved at minimere ledelseslag og synliggøre ledelsesspændet, så organisationen bliver mere effektiv. På den måde kan du faktisk godt få større kvalitet, samtidig med at du sparer penge, sagde hun.

Malte Jäger (NB) var enig:

– Jeg køber ikke præmissen om, at vi får dårligere velfærd ved at spare på administration. Andre kommuner bruger færre penge på administration end vi gør, men tilbyder samme velfærd, sagde han.

I fjor stod Nye Borgerlige udenfor budgetforliget, men i år var det et enigt Kerteminde Byråd, der stod bag aftalen.

Malte Jäger lagde ikke skjul på, at han havde gerne set endnu flere besparelser på administration, men understregede, at han havde valgt at gå med i budgetforliget, fordi politikerne har givet hinanden håndslag på at undersøge mulighederne for at spare på antallet af byrådsmedlemmer og stående udvalg, hvad både han og Bettina Eriksen tidligere har gjort sig til talsmænd for.

Frivilligcentret lukkes

Budgetforliget indeholder også investeringer i blandt andet folkeskolen, herunder PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), etablering af en ny daginstitution ved Marslev, udsatte børn og unge samt tilskud til fritidstilbud til børn og unge.

Frivilligcentret lukkes fra 2025, men det tilstræbes, at der også fremover vil være gode fysiske faciliteter for det lokale foreningsliv.

Desuden opereres der med investeringer i nyt bibliotek i Kerteminde, udvikling af Vikingemuseet Ladby, nye omklædningsrum i idrætshallen i Langeskov samt renovering af svømmehallen i Munkebo.

Erhverv & Turisme Kerteminde skal styrkes, og der afsættes penge til events, ligesom der er planer om investeringer inden for klima og bæredygtighed, herunder naturbeskyttelse og skovrejsning.

Tilbuddet om gratis lokalbusser for unge under 16 år udvides fra 2024 til at gælde alle kommunens borgere.

Budgetforliget styrker også Kerteminde Kommunes likviditet, samtidig med at der betales af på gælden.

Andenbehandling i oktober

Med aftalen er det besluttet, at den kommunale skatteprocent holdes uændret på 26,1, mens grundskylden falder fra 30,3 til 12,4 promille som følge af boligskatteforliget. Faldet i grundskylden gælder dog ikke landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, der fastholdes uændret på henholdsvis 7,2 og 3,1 promille. Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,98 procent efter aftale med provstiet.

Byrådet andenbehandler og dermed vedtager budgettet for 2024 og de følgende tre år på sit møde 9. oktober.