Svært at få oplysninger om møgsag på Degneløkkevej

5
729

Sådan så der ud på Degneløkkevej den 29. juni – manglende overdækning og møddingssaft, der løber. Foto: RMJ

Der kan gå helt op til en måned, inden borgerne kan få svar på, hvad der er op og ned i sagen om håndhævelser overfor opbevaring af husdyrmøg på en adresse i Kølstrup. Seneste miljøtilsyn beskriver, at der er orden på forholdene, men herefter foretages en kommunal politianmeldelse af virksomheden, der ejer adressen Degneløkkevej 58

Billedet her er taget den 17. juni, og altså to dage inden politianmeldelsen falder. Her ses både manglende overdækning samt møddingssaft. Foto: RMJ

Kjavis.dk har begæret aktindsigt i sagen om miljøtilsyn på en adresse på Degneløkkevej i Kølstrup, der tidligere på måneden førte til en politianmeldelse af Kejrup Gods, ejet af formand for Kerteminde Forsyning og viceborgmester Hans Luunbjerg (V). Avisen fik i dag opfølgende svar på begæringen fra en af kommunens jurister:

Du vil modtage afgørelse hurtigst muligt og senest 1. måned efter modtagelsen af din begæring jf. § 4, stk. 3 i Miljøoplysningsloven. Men en måned er lang tid at vente på at få svar på, hvorvidt klager fra borgere i nærområdet, der kan dateres tilbage til 2017, og som senest er faldet i april 2020, indtil nu er blevet overhørt. Kommunens jurister oplyser, at grunden til, at det er Miljøoplysningsloven, der henvises til, er at den giver adgang til udvidet aktindsigt, men at det vil tage længere tid. end hvis man gav aktindsigt i forhold til Offentlighedsloven.

Af kommunens miljømedarbejder, der har haft med sagen at gøre om som har været involveret i udstedelsen af dispensationen, får vi af vide, at alle tilsynsbreve og håndhævelser i sagen er sendt til politiet, og at de dermed ikke omfattet af retten til aktindsigt.
– Sagen er ude af vores hænder, idet den er politianmeldt, bekræftes det af kommunens jurist. Alligevel har avisen opnået aktindsigt i korrespondancen omkring dispensationen i 2017, der bekræfter, at der ikke er ansøgt om dispensation fra afstandskrav til naboskel, men kun til afstandskrav fra vej på 15 m. Der svares i 2017 til Hans Luunbjerg, at man ikke kan dispensere fra afstandskravet på 30 m til naboskel, når der er indkommet klage om lugt, men at det kommer an på en konkret vurdering. Tilsyneladende har der ingen nabohøring været. Dog er en af naboerne orienteret, ved at man også har sendt kommunens svar på dispensationen til denne nabo.

Umiddelbart bekræfter ansøgningen og klagen om lugtgener, at adressen har været brugt til opbevaring af møg, allerede inden man har søgt om dispensation, hvilket ligger i tråd med, at man på Kyllingefarmen endnu ikke har fået bygget en silo på 4000 m3, til at indeholde gylle fra kyllingerne. Dette er man dog i gang med på nuværende tidspunkt.

Ingen tilsyn op til politianmeldelsen
Kjerteminde Avis har fået oplyst, at der siden januar 2017, har været otte miljøtilsyn på adressen (det vides ikke hvor mange der er uanmeldte, red.), svarende til ca. to om året. Kerteminde Kommune bekræfter, at der ingen tilsyn har været efter det sidste anmeldte tilsyn den 12. maj, hvor der kvitteres for, at de forhold, der skulle bringes i orden, netop er blevet det, herunder det forhold der håndhæver, at møddinger skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke skal kunne finde sted.
Underskriftsindsamlingen, der højst sandsynligt er årsagen til, at sagen nu er kommet så vidt, påpeger, at der gennem flere måneder er løbet fast og flydende husdyrsgødning direkte i den offentlige kloak samt ud over veje og marker, som støder op til ejendommens matrikel. Kommunen er derfor af borgerne blevet bedt om at føre myndighedstilsyn, og sikre at ejeren øjeblikkeligt inddæmmer området således at grundvandet og Kertinge Nor sikres mod miljøskadelig virkning.

Avisen, som har haft til kontakt til både den miljømedarbejder, der har haft med sagen at gøre, og med kommunens jurister, er nu blevet bedt om kun at henvende sig til kommunens jurister fremover, eftersom al materiale nu er overgivet til politiet. Dette fordi, meddeler juristen, at vi spørger i øst og i vest, og at det derfor bliver lidt meget at svare på vores henvendelser. Juristen bekræfter heldigvis at have forståelse for, at vi agerer på vegne af borgerne. Men nærmere kommer vi ikke grunden til politianmeldelsen i denne omgang.