Rørt Bettina Eriksen chokerer til Byrådsmøde: “Jeg trækker mig fra bestyrelsen i Kerteminde Forsyning”

3
3507
Img 3386

En rørt Bettina Eriksen meddelte byrådet, hun trækker sig fra bestyrelsen i Kerteminde Forsyning. Foto: Martha Wiese

Opdateret: 20:59

Byrådsmødet her til aften tog en uventet drejning allerede ved første punkt. Økonomiudvalget havde besluttet at bakke op om den siddende bestyrelse i Kerteminde Forsyning. Under debatten rejste Bettina Eriksen sig dog op og meddelte, hun trak sig fra sin bestyrelsespost og sendte samtidig en skarp kritik i retning af flere politikere.

Bettina Eriksen har været under et stort pres fra bestyrelsen i Kerteminde Forsyning siden det kom frem via en anmodning om aktindsigt, hun havde sendt en bekymringsmail til Borgmesteren, kommunaldirektøren og chefjuristen.

”I sidste uge var der et Økonomiudvalgsmøde. Efter det blev jeg ringet op af henholdsvis Heino Salling og Kasper Olesen. Her blev jeg klogere på, hvordan vi behandler de folk, der sidder i bestyrelser for kommunen. Jeg var til et møde efter min bekymringsmail, hvor jeg får at vide, mine bekymringer var velbegrundede. På sidste ØK får jeg så at vide, der blev drøftet at jeg skulle være genstand for en advokatundersøgelse. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der må være meget på spil, når man går så vidt for at bringe en kritiker til tavshed. Jeg ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen i Kerteminde Forsyning på den førstkommende generalforsamling. Nok er nok”, udtalte Bettina Eriksen

Det skabte en debat efterfølgende. En tydelig berørt Bettina Eriksen satte sig ned.

“Jamen så må vi vel fortsætte med tre bestyrelsesmedlemmer med mindre der er en, der vil melde sig nu”, begyndte borgmester Kasper Ejsing Olesen.

Flere andre byrådsmedlemmer, blandt andre Michael Nielsen, udtrykte i stedet sympati med Bettina Eriksen. “Jeg synes vi sidder 25 mennesker her, der skulle forestille at være gode kolleger. Det er ikke mit indtryk, at alle har været det i denne her sag”, fortsatte Nielsen.

Henrik Madsen fra Konservative ville derfor gerne vide, hvad der helt præcist var blevet debatteret på det seneste Økonomiudvalgsmøde. Borgmester Kasper Ejsing Olesen forklarede, han ikke kunne referere de eksakte ord fra Økonomiudvalgsmødet, men at det var korrekt, der var blevet snakket om en undersøgelse.

Punktet endte med at byrådet bad Kerteminde Forsyning om at udskyde generalforsamlingen, der eller skulle være afholdt 9. maj. Det giver byrådet mulighed for at drøfte emnet ved det næste byrådsmøde. Her skal det besluttes hvorvidt den resterende del af bestyrelsen i Kerteminde Forsyning skal fortsætte, om der skal bringes punkter fra byrådet på dagsordenen til generalforsamlingen i Kerteminde Forsyning samt hvem der skal være kommunens stemmebærer.