Pia lukker sin pølsevogn fra nytår: Jeg gider ikke mere bøvl med kommunen

13
2987

Efter et langvarigt tovtrækkeri med Kerteminde Kommune og en stribe midlertidige forlængelser, kaster Pia Hansen nu endeligt håndklædet i ringen efter 20 år på stedet: “De kommer her en måned inden min aftale udløber og beder om et møde – Jeg kan ikke fortsætte i evig uvished”, siger hun i et interview med Kjerteminde Avis

Pia Hansen Pølsevognen

Selvom Pia Hansens pølsevogn snart er fortid på Torvet, fortsætter hun med at køre ud til arrangementer med sine flytbare vogne. Foto: Emil Andresen

Siden 2004 har Pia Hansen haft sin pølsevogn, Café-Fodkold, til at stå på Torvet i Kerteminde.

Da Pia Hansens lejeaftale udløb i 2021 blev det dog starten på en længere periode med uvished og midlertidige tilladelser, hvor Pia Hansen ikke vidste, hvor hun stod om et halvt år.

– Jeg har været i forhandling med kommunen i to år, og de har kun villet forlænge aftalen for et halvt år ad gangen. Jeg har en forretning med ansatte, der skal køre rundt, så jeg skal gerne kunne se længere frem i tiden end det, siger hun.

Grunden til, at Pia Hansen ikke har fået en ny fast kontrakt er, at der for øjeblikket er ved at blive udarbejdet ensartede vilkår, som skal gælde for alle forretningsdrivende, der bruger offentligt vejareal til detailhandel og servering af mad og drikke – det drejer sig blandt andet om takster på foodtrucks samt hvor disse må være.

Vicekommunaldirektør, Claus Lade, understreger overfor Kjerteminde Avis, at det er en nødvendighed at ensarte reglerne, da de nuværende enkeltaftaler skaber ulige konkurrence, og at man derfor ikke har kunnet lave en flerårig aftale med Pia Hansen inden de nye vilkår er på plads.

– Det går ikke, at vi f.eks. giver Pia en mangeårig kontrakt nu, og så stiller alle andre restauratører ringere senere hen, siger Claus Lade.

Den største tvist går dog på, at Pia Hansens pølsevogn ikke er flytbar. Som den står nu har den nemlig karaktér af en bygning, og vil kræve en tilladelse som én. Noget der ikke er muligt på den nuværende placering så tæt på muren til Kerteminde Kirkes Kulturhus blandt andet pga. brandsikkerhed.

– Ifølge hendes kontrakt står der, at vognen skal flyttes efter lukketid, og det bliver den ikke. Så at den er blevet forlænget så mange gange uden, at det er taget til efterretning, er jo for mig at se et udtryk for, at kommunen har været eftergivende i den her sag, afslutter han.

Pia Hansen har dog svært ved at se, der skulle være et problem, og føler at hun bliver tromlet af kommunen som lille forretningsdrivende.

– Nu har jeg været der i 20 år, så at det pludselig skulle være et problem, har jeg lidt svært ved at se. Jeg synes i hvert fald det er småt med dialogen og erhvervsvenligheden fra Kerteminde Kommunes side, lyder det fra Pia Hansen.

Skulle have været besluttet i foråret, men blev først taget op til november

I en mailkorrespondance mellem Pia Hansen og en medarbejder i Kerteminde Kommunes ledelsessekretariat, som Kjerteminde Avis har fået adgang til, fremgår det at beslutningen om de ensartede regler for stadeholdere, der forudsætter brug af Torvet, efter planen skulle have været truffet i foråret 2023.

Problemstillingen blev først forelagt Plan- og Teknikudvalget den 7. november.

Anne Fiber (K), der er medlem af udvalget er frustreret over, at der ikke er fundet en permanent løsning noget før, og mener at det kun understreger den tale hun holdt på byrådsmødet den 26. oktober i år, hvor hun, i kølvandet på sagen om Skovløkke Frilandsgrønt og Ankestyrelsen, kritiserede arbejdsgangen på rådhuset og forvaltningens ageren.

– Det lader til at være endnu et eksempel på, at man i forvaltningen ikke har set alvoren i en sag og ikke har præsenteret den for os politikere. Som jeg kan se det, så har mange været inde over sagen, og alle har gjort det, de mener er bedst. Men det er her, hvor vi mangle den politiske ledelse – at vi får lov til at sætte politisk retning. For ser man det her ud fra ét enkelt myndighedsperspektiv, så kan det godt være, at det er korrekt sagsbehandling isoleret set. Men vi risikerer, at folk kommer i klemme. Det ser vi nu med Pias Pølsevogn, og vi så det med Skovløkke Frilandsgrønt. Og det er jo langt fra de eneste. Det er slet ikke rimeligt. Politisk fik vi for en måned siden en indikation om, at vi skal se på vilkårene for de her brugere af vores arealer. Men der var ikke røde lamper, der lyste op om alvoren, og Pia burde have fået afklaring for lang tid siden. Vi skal understøtte vores små erhvervsdrivende og ikke dræbe dem med lang sagsbehandling, siger Anne Fiber (K).

Kunne godt fortsætte på lånt tid et halvt år mere, men har givet op – Fra nytår findes Pias Pølsevogn kun i mobil udgave

Pia Hansen fortæller til Kjerteminde Avis, at hun har fået tilbudt et halvt år mere, indtil der bliver truffet beslutning om de nye regler, ligesom hun blev tilbudt et møde på rådhuset om hendes situation. Det har dog ingen interesse, lyder det fra Pia Hansen.

– Jeg vil ikke gå op på rådhuset med hatten i hånden to gange om året for at få lov til at have min pølsevogn. Og til sidst ved jeg jo også godt, hvad det ender med – nemlig, at jeg ikke kan stå der længere, fordi vognen ikke kan køres væk.

Det er dog ikke helt slut med at lange pølser over disken for Pia Hansen, selvom hendes stamkunder ganske vist vil begræde, at de ikke længere kan gå forbi og få en pølse og en snak nede i byen. Fremover vil Pia Hansen bruge sin tid på at køre ud til arrangementer med mobile pølsevogne, som hun allerede gør i dag.

– Jeg er utroligt ked af at forlade Torvet, men sådan må det være. Jeg fortsætter selvfølgelig med de rullende vogne, afslutter Pia Hansen.