Oversigt over Fjernvarmesagen

0
873

KJ Avis har i denne artikel samlet alle artikler, avisen har bragt om fjernvarmesagen. Foto: Arkiv Martin D. Knudsen

Fjernvarmesagen har været et heftigt debatteret emne i Kerteminde Kommune de seneste måneder. Beslutningen om, hvorvidt det kommunalt ejede Kerteminde Forsyning, skal etablere egen varmeforsyning eller forsætte som kunde hos Fjernvarme Fyn, er en af de største politiske beslutninger i mange år i Kerteminde Kommune. Derfor har KJ Avis samlet alle publicerede artikler her, så det er muligt at danne sig et overblik.

Oversigt:

KJ Avis har i forbindelse med dækningen skrevet nedenstående artikler i kronologisk rækkefølge.

10/11 referat af Hans Luunbjergs nabohøring om Biogasanlægget dagen før.

En læser stiller sig i en kommentar til den artikel kritisk overfor Hans Lunbjergs dobbeltrolle som både energiproducent og Formand for Kerteminde Forsyning. Samtidig antydes det i samme kommentar, der skulle ligge en aftale mellem Luunbjerg, Terje Pedersen og Kasper Ejsing Olesen. På baggrund af den kommentar søger KJ Avis aktindsigt i disse emner.

11/11: Professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, udtaler at Hans Luunbjergs dobbeltrolle er i en juridisk gråzone i forhold til forvaltningsloven, men understreger de almindelige habilitetsregler gælder.

16/11: Politikere var overraskede over den måde, de blev orienterede om projektet på.

17/11: Fjernvarme Fyn undrer sig over Kerteminde Forsynings planer.

17/11: Kerteminde Forsynings planer om at etablere egen varmeforsyning undrer professor i Energiplanlægning.

18/11: Konservative sender pressemeddelelse til KJ Avis og Fyens.dk, hvor partiet foreslår Kerteminde Forsynings planer bliver sat på pause. Borgmester Kasper Ejsing Olesen er enig.

21/11: Er Kerteminde Forsyning kommet på dagsordenen på det kommende møde i Klima,- og Bæredygtighedsudvalget 30/11.

23/11: opfølgende artikel på Brian Vad Mathiesens udtalelser, hvor henholdsvis Michael Høj-Larsen og Jan Strømvig forklarer processen.

24/11: På det her tidspunkt har der været et utal af kommentarer på artiklerne indtil nu. Både her på KJ Avis og på sociale medier. På den baggrund søger KJ Avis aktindsigt i, om der fra politisk hold har været stillet spørgsmålstegn til Kerteminde Forsynings planer og i givet fald hvilke. KJ Avis bliver meddelt, den type kommunikation ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det er det kun i det tilfælde, hvor byrådsmedlemmer, der også er medlemmer af bestyrelsen i Kerteminde Forsyning i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, har stillet spørgsmål. KJ Avis søger derfor aktindsigt i en sådan eventuel kommunikation

30/11: Michael Høj-Larsen forklarer at Hans Luunbjergs tidligere udtalelser til fyens.dk fra april i år om, ledningerne fra Fjernvarme Fyn til Kerteminde Forsyning ikke kan trække mere varme, er taget ud af en sammenhæng og dermed ikke korrekte.

30/11: Et enigt Klima,- og Bæredygtighedsudvalg beslutter sig for at anbefale, Kerteminde Forsynings planer bliver sat på pause.

3/12: Hans Luunbjerg forklarer Kerteminde Forsyning er indstillet på at besvare alle de spørgsmål politikerne måtte have.

5/12: Hans Luunbjerg forklarer, han ikke mener, han er inhabil. Spørgsmålet vedrørende hans habilitet har på det tidspunkt været et af de mest stillede spørgsmål i kommentarsporerne på artiklerne indtil nu.

6/12: Henrik Madsen fra Konservative sender et debatindlæg om fjernvarmesagen til både KJ Avis og Fyens.dk. Begge medier bringer det.

7/12: Da der allerede på det tidspunkt har været stillet mange spørgsmål til sagen, personer, aftaler og habilitet skriver jeg artiklen: Forstå sagen om Kerteminde Forsyning. Det ved vi og det mangler vi svar på. På det her tidspunkt er de tal, der er udleveret fra Kerteminde Forsyning på lukkede temamøder 13/10 og 24/11 til politikerne, ikke offentligt tilgængelige. Ligesom referaterne fra bestyrelsesmøder i Kerteminde Forsyning A/S i denne sag heller ikke er. Da Kerteminde Forsyning A/S er et A/S, er virksomheden ikke omfattet af retten til aktindsigt.

8/12: Alex Haurand sender et debatindlæg til KJ Avis, som bliver bragt. Han støtter Kerteminde Forsynings planer.

8/12: KJ Avis bringer en uddybende artikel om Alex Haurands synspunkt, hvor han også forklarer, han ikke kan se, Hans Luunbjerg er inhabil. Samme dag lækker Alex Haurand de tal, som Kerteminde Forsyning har fremlagt for politikerne på et lukkede møder til fyens.dk. Samme dag får KJ Avis svar på anmodningen om aktindsigt fra 24/11. Bettina Eriksens bekymringsmail til Claus Lade og Kasper Ejsing Olesen udleveres i den forbindelse. TV 2 Fyn begynder at dække sagen

9/12: TV 2 Fyn og KJ Avis bringer Bettina Eriksens mail, hvor hun stiller spørgsmålstegn ved, om der er søgt tilstrækkelig dokumentation, om beregningsgrundlaget er sikkert nok, om bestyrelsesansvar og om Hans Luunbjergs habilitet. Hun søger afklaring på, hvorvidt bestyrelsen i Kerteminde Forsyning agerer indenfor lovgivningens rammer. TV 2 Fyn bringer nogle citater fra KJ Avis og bringer samtidig en lydoptagelse fra Hans Luunbjergs nabohøring, der er foretaget af KJ Avis, men som KJ Avis ikke har bragt.

9/12: Bettina Eriksen svarer på, hvorfor hun sendte den mail. I den forbindelse svarer hun, hun er helt sikker på, Kerteminde Forsynings planer ikke ender med en årlig besparelse, men tværtimod et anseeligt tab.

9/12: Politiske reaktioner på Bettina Eriksens mail.

12/12: Michael Nielsen sender et læserbrev til KJ Avis. KJ Avis bringer det.

12/12: Advokatundersøgelsen, der skulle klarlægge om Hans Luunbjerg var inhabil eller ej, som er bestilt af Kerteminde Forsyning 7/12 er klar. Advokatfirmaet Horten konkluderer meget klart, Hans Luunbjerg ikke har været og ikke er inhabil.

13/12: Politiske reaktioner på advokatundersøgelsen.

14/12: Torben Andersen sender et læserbrev, der kritiserer KJ Avis’ dækning af sagen. KJ Avis bringer det.

14/12: KJ Avis svarer på Torben Andersens kritik

16/12: Bettina Eriksen redegør for, hun mener en selvstændig varmeforsyning i Kerteminde Kommune vil koste en husstand 4.000-9.000 mere om året

1/1: Kasper Ejsing Olesen kritiserer medlemmer af byrådet for at være selvpromoverende i fjernvarmesagen

2/1: Udvalgte byrådsmedlemmer mener borgmesterens udtalelser om selvpromovering, er arrogante

23/1: Kasper Ejsing Olesen forklarer den procesplan for det videre forløb i sagen, som han har foreslået de øvrige partier i byrådet.