Kristian Hald standsede punkt på Økonomiudvalgsmødet: – Det er uordentligt, lukket og formentlig ulovligt

6
1178

Økonomiudvalgsmødet i aftes tog noget af en drejning, da en af Socialdemokratiets repræsentanter i udvalget begærede et punkt standset, fordi han mente, at det ikke foregik efter reglerne

Kristian Hald

Det socialdemokratiske medlem af Økonomiudvalget i Kerteminde Kommune Kristian Hald fik i aftes standset et punkt, som udviklede sig i en helt anden retning end det, der fremgik af dagsordenen. Foto Arkiv

Punkt 464 på Økonomiudvalgets møde i aftes var, ifølge dagsordenen, en drøftelsessag om den kommende kommuneplan. Da behandlingen af punket gik fra at være et drøftelsespunkt til at blive et beslutningspunkt, hvor papirer, der ikke var offentlig tilgængelige bilag, blev udlevet til politikerne, begærede Kristian Hald (S) behandlingen af punktet standset.

– Vi skulle ifølge dagsordenen drøfte og prioritere emner til den kommende kommuneplan. Der var meget sparsomt skriftligt materiale vedhæftet sagen, men da vi kom til punktet, fik vi udleveret en lille stak papirer med udvalgte områder i kommunen, hvor forvaltningen havde lavet en række indstillinger. Indstillingerne handlede om, hvorvidt områderne skulle inddrages i det videre arbejde med kommuneplanen eller ej. Jeg spurgte derfor ind til, om de papirer vi havde fået udleveret blev vedhæftet sagen, og her var svaret nej, forklarer Kristian Hald til KJ Avis.

Hvad er problemet i det, som du ser det? 

– Det er en lang række demokratiske problemer. For det første skal det være min påstand, at det er enormt dårlig forvaltningsskik og formentligt på kant med forvaltningsloven. For det andet, så har jeg ikke haft en jordisk chance for at drøfte sagen med min gruppe, da jeg jo fik papirerne stukket i hånden på mødet. For det tredje, så kan den helt almindelige borger eller erhvervsdrivende ikke se, hvorfor de her beslutninger er truffet. Efter ti minutter fik jeg så voldsom en følelse af uordentlighed, at jeg krævede punktet stoppet. Det var uordentligt, lukket og formentlig ulovligt. Alt det, jeg kæmper for at gøre op med.

Dermed retter Kristian Hald en kritik af administrationen i Kerteminde Kommune for at have præsenteret medlemmerne af Økonomiudvalget for en ukorrekt sagsfremstilling. Her var det, ifølge Kristian Hald, meningen, at politikerne skulle give deres mening til kende om konkrete forslag til den kommende kommunalplan, selv om politikerne ikke havde haft lejlighed til at vende punktet i grupperne, og hvor de udleverede bilag til medlemmerne af Økonomiudvalget ikke fremgik af hverken dagsorden eller referat.

Administrationen i Kerteminde Kommune er jo fuldt ud bevidst om åbenhed i forvaltningen jævnfør forvaltningsloven. Hvorfor skulle den bevidst forsøge at omgå den? 

– Det er min opfattelse, at der har hersket en kultur, hvor man har forsøgt at skåne borgerne for nogle oplysninger. Et misforstået hensyn om, at borgerne bliver utrygge og usikre, hvis de får kendskab til sager, inden de er færdigbehandlede. Jeg er overbevist om, at det ikke er af ond vilje, men vi skal i stedet blive bedre til at kommunikere med borgerne. Vi skal være meget mindre bange for at inddrage borgerne i de processer, vi er igennem i Kerteminde Kommune. Det gælder både vi politikere og forvaltningen, siger han.

KJ Avis har forelagt Kristian Halds kritik for kommunaldirektør i Kerteminde Kommune Inger Marie Vynne.

– Jeg tager på administrationens vegne Kristian Halds kritik til efterretning. Derudover har jeg ingen kommentarer, svarer hun.

I stedet bliver proceduren for punktet, ifølge Kristian Hald, nu en helt anden.

Hvad kommer der så til at ske nu? 

– Nu ryger sagen på som en generel drøftelse og orientering til hele byrådet, og så ud i fagudvalgene, hvor jeg har en klar forventning om, at der kommer styr på, at sagernes dokumenter og faglige vurderinger bliver offentligt tilgængelige. Det er nu engang sådan, demokratiet er skruet sammen, også i Kerteminde kommune, siger Kristian Hald.